Calefactors flexibles

Lámines calefactores de silicona

Làmines calefactores de silicona o altres materials per a aplicacions d'escalfament industrial.

PROGRAMA DE FABRICACIÓ
 
silicona1 CALEFACTORS FLEXIBLES DE SILICONA
Indicats per l'escalfament  de superfícies, planes o irregulars.Poden subministrar-se amb una cara adhesiva.
Es fabriquen sempre sota comanda

Disponibles amb aprovació VDE  UL

pdf
 Preform CALEFACTORS DE SILICONA PREFORMATATS  MODELATS I ENS AMBLATS
Es poden modelar i vulcanitzar els escalfadors de silicona perquè encaixin en la circumferència completa o parcial de qualsevol diàmetre de tub.Aquests escalfadors poden subministrar-se amb

corretges per separat per a la seva fixació, o poden
instal.lar de forma permanent utilitzant l’adhesiu de silicona per vulcanitzat a temperatura ambient o mètodes autoadhesius.
pdf
manta K1

MANTES DE CALEFACCIÓ SILICONA 

Aquesta manta està dissenyada en material durador però altament flexible i lleuger amb la capacitat d'escalfar fins a una temperatura màxima de 120 ° C. Aquesta manta ve sense aïllament el que resulta en un contacte perfecte i propagació uniforme de la calor al material.

pdf
calefsil2 CALEFACTORS FLEXIBLES DE SLICONA
Indicats per a calentament de superfícies, planes o irregulars.
Es poden subministrar amb una cara adhesiva.  Es fabriquen sempre sota demanda.
pdf
CALEFACTORS AMB BASE DE POLIESTER O DE KAPTON   Preguem ens consultin

 

Mantes calefactoras

MANTES CALEFACTORAS
manta

La manta està dissenyada en material durador però altament flexible i lleuger amb la capacitat d'escalfar fins a una temperatura màxima de 120 ° C. Aquesta manta té un aïllament de 7 mm que garanteix la retenció de la calor, i que simultàniament fa a la manta resistent a interiors i exteriors, garantint així una llarga vida útil.

pdf
manta K1

La manta està dissenyada en material durador però altament flexible i lleuger amb la capacitat d'escalfar fins a una temperatura màxima de 90 ° C. Aquesta manta té un aïllament de 7 mm que garanteix la retenció de la calor, i que simultàniament fa a la manta resistent a interiors i exteriors, garantint així una llarga vida útil.

pdf
hmsg2 Degut a la seva gran flexibilitat, són d'aplicació tant en superfícies planes, com en canonades i dipòsits cilíndrics.
Incorporen en l'interior un sensor de temperatura.
HMI Temperatura màxima 200ºC pdf
HMST Temperatura màxima 250ºC
HMSG Temperatura màxima 450ºC
HMSQ Temperatura màxima 900ºC
Fabricacions especials

 

Mànegues calefactores

Mangueras calefactores

pdf

 

 

D'aplicació en tots els processos en els quals s'hagi de compaginar una manipulació de materials líquids o gasosos, mantenint o augmentant la seva temperatura. La seva flexibilitat i fàcil maneig constituïxen un gran avantatge a l'hora d'utilitzar-les en qualsevol procés industrial.

 

PROGRAMA DE FABRICACIÓ
 
MÀNEGUES CALEFACTORES SÈRIE H12 MODEL UNIVERSAL
La sèrie H12 comprèn diferents models de mànegues per a temperatures de fins a 350ºC.
Les aplicacions en indústria i laboratori són diverses, el seu ús és apropiat en tots els casos que tinguem de transportar fluids viscosos a una temperatura determinada
pdf

MÀNEGUES CALEFACTORES SERIE H13 PER A PRESA DE MOSTRES
La sèrie H13 comprèn diferents models de mànegues per a temperatures de fins a 250ºC.
En tots els casos el conducte intern és de PTFE no intercanviable

Poden adaptar-se per a ser utilitzades en zones classificades  Ex grups I i II.
Poden usar-se per a temperatures classe T5 (màx. 100 ºC) i T6 (màx. 85 ºC) i per a mètode de protecció -d-
Poden fabricar-se equips especials per a la seva utilització en zones Ex-s (protecció especial) per a temperatures classe T3 (màx. 200 ºC)

pdf

MÀNEGUES CALEFACTORES SÈRIE H13A PER A GASOS

Aquests models compleixen tots els requisits específics per a l'anàlisi de gasos en calent.

Els terminals roscats en els extrems de la mànega amb les rosques de fixació corresponents, faciliten les connexions. El tub intern de PTFE és intercanviable.

pdf
MÀNEGUES CALEFACTORES SÈRIE H13C PER A GASOS AMB CONNEXIÓ TIPUS RSL PER A BI-CON
La sèrie H13 comprèn diferents models de mànegues per a temperatures de fins a 250ºC.
La connexió RSL, apta per a bi-con, va roscada al caputxó de la mànega, a fi de protegir l'unió amb el tub interior de possibles estirades i moviments bruscs, i facilitar el seu canvi.
En tots els casos el conducte intern és de PTFE intercanviable
pdf

MÀNEGUES CALEFACTORES SÈRIE H13B AUTOLIMITADES
Aquest model auto-regula la seva temperatura( 65 o 120ºC) i la potència consumida, en funció del diferencial de temperatura entre el valor nominal de l'element calefactor i la del producte.
En el cas que la mànega travessi zones amb temperatures distintes, les seves especials característiques garanteixen una homogeneïtat en la temperatura del producte

Poden adaptar-se per a ser utilitzades en zones classificades Ex grups I i II.
Poden usar-se per a temperatures classe T5 (màx. 100 ºC) i T6 (màx. 85 ºC) i per a mètode de protecció -d-
Poden fabricar-se equips especials per a la seva utilització en zones Ex-s (protecció especial) per a temperatures classe T3 (màx. 200 ºC)

pdf
MINI-MÀNEGUES CALEFACTORES
El tub interior és extremadament fi i flexible. Són molt lleugeres i s'utilitzen per a connectar aparells d'anàlisis de laboratori. Convenientment esterilitzades poden utilitzar-se per a aplicacions mèdiques.
Es fabriquen sempre a mesura, i sota les especificacions del client. Els tub interns en PTFE, tenen un diàmetre màxim de 8 mm. Poden muntar-se diversos tubs en una sola mànega. El diàmetre extern és de 20 mm. Poden treballar a 230V ca, però és recomanable que treballin a baixa tensió. En funció de les característiques constructives poden treballar a temperatures de fins a 350 ºC.
pdf
MÀNEGUES CALEFACTORES VULCANITZA (ÚS INDUSTRIAL)
Per a dotar-les de major flexibilitat i resistència mecànica, el procés de fabricació contempla un vulcanitzat posterior al muntatge de l'element calefactor en el conducte interior. D'aquesta manera s'aconsegueix una mànega d'una sola peça, sense elements desmuntables.
pdf
hih HIH UNIONS PER A MÀNEGUES CALEFACTORES
Les unions calefactades són necessàries sempre que es vulguin connectar diverses mànegues i es vulgui mantenir constant la temperatura en tot el recorregut. L'element calefactor el componen dos calefactors flexibles de silicona amb un caputxó exterior de poliamida PA6 modelada que incorpora la connexió elèctrica. La potència elèctrica està dimensionada per a poder assegurar un manteniment de la temperatura fins als 200 ºC Normalment no és necessària la connexió a un regulador de temperatura. La tensió d'alimentació és 230V i la coexión a les mànegues amb ràcord roscat. Preguem ens consultin les seves necessitats.
pdf
Exempls d'aplicacions industrials
  • Industria del Embalatge
  • Industria del Plàstic i del Cautxú
  • Industria Tèxtil
  • Arts Gràfiques
  • Industria Química
  • Industria Paperera
  • Industria Alimentaria
  • Industria Farmacèutica
  • Protecció Medi-ambiental
 

 

Cables i Cintas

MODELS DISPONIBLES
rfv2 CABLES CALEFACTORS TIPUS SERIE
Cables calefactors que es subministren amb longituds i potencies determinades,No es poden tallar
MODELS ESTÀNDARD pdf
MODELS D'ALTA TEMPERATURA pdf
MODELS PER A ZONES CLASSIFICADES pdf
cabpa CABLES CALEFACTORS TIPUS PARAL·LEL
Cables amb potencia fixe per metro que es poden tallar a la longitud necessària.
Les connexions son per un sol extrem. L'alimentació estàndard 230V
pdf
CABLES CALEFACTORS AUTOLIMITATS
Cables amb potencia fixe por metro que es poden tallar a la longitud necessària.
Les connexions son per un solo extrem. La potencia d'entrega s'auto regula en funció del diferencial de temperatura entre l'element a calentar i la temperatura nominal del cable instal·lat
pdf
pge CABLES CALEFACTORS PER A PROTECCIÓ ANTI-GEL
Cable per a protecció anti-gel de tuberes, superfícies y canalitzacions.
Es subministren en longituds fixes. Algunes models incorporen termòstat de regulació.
pdf
cabmin CABLES CALEFACTORS D'AÏLLAMENT  MINERAL
Cable amb camisa exterior metàl·lica per a aplicacions en condicions severes.
Es subministren completament acabats, amb els terminals freds muntats.
Es resistent a la humitat  i als  agents químics
pdf
hbs2 CINTES CALEFACTORES
Diferents models, per a diferents temperatures de treball.
D'aplicació en el calentament de tuberíes y recipients
HBSI Temperatura màxima 200ºC pdf
HBST Temperatura màxima 250ºC
HB Temperatura màxima 350ºC
HBS Temperatura màxima 350ºC
HBV Temperatura màxima 450ºC
HBQ Temperatura màxima 900ºC
gbb ACCESSORIS DE MUNTATGE Elements de fixació i connexió pdf
Materials aïllants pdf
htk CONTROL DE TEMPERATURA
Termòstats, reguladors i sondes de temperatura
Termòstats i reguladors pdf
Sondes de temperatura pdf

 

Fil i Cinta per tall

pdfHILO Y CINTA PARA CORTE, SOLDADURA Y SELLADO DE MATERIALES PLASTICOS

FIL I CINTA PER A TALL, SOLDADURA I SEGELLAT DE MATERIALS PLÀSTICS
D'utilització en les indústries de l'embalatge i envasat. Per a soldadura, tall i segellat de materials plàstics, en processos de fabricació d'envasos, bosses, etc. així com en l'embalatge, omplert i envasat de productes.

MODELS DISPONIBLES
CINTA PLANA
VORA TALLANT
CINTA CONCAVA
DOBLE SEGELLAT
AMB RIVET
FORMA DE T
FIL DE TALL
CINTA SENSE FI
CINTES DE TEFLÓN