Accessoris per a regulació

Eliwell

ACCESSORIS PER A INSTRUMENTS ELIWELL

card1

COPY CARD
TARGETES DE MEMÒRIA I PROGRAMACIÓ
D'INSTRUMENTS ELIWELL.

Informació completa en el document PDF

pdf

 

 

card2

UNICARD
CLAU USB DE MEMÒRIA PER A PROGRAMACIÓ I DUPLICACIÓ DE PARÀMETRES A LA FAMÍLIA
 ID PLUS ELIWELL
Informació completa en el document PDF

ewtcm2

TRANSFORMADORS DE TENSIÓ
PER A L'ALIMENTACIÓ DELS DIVERSOS INSTRUMENTS
Informació completa en el document PDF
cajaem300B CAIXA EM 300
CAIXES AMB UN INSTRUMENT INCORPORAT
Informació completa en el document PDF

Eliwell

CAIXES IDS PER  UN INSTRUMENT

CAIXES IDD PER DOS INSTRUMENTS

MODELS VERTICAL I HORITZONTAL                                            
Informació completa en el document PDF

cajal

CAIXES ALARMA
Informació completa en el document PDF

pdf

EQUIPS DE POTENCIA I RELÉS D'ESTAT SÒLID

MODEL DESCRIPCIÓ

pdf

RELÈS D'ESTAT SÒLID Model TSE. Relés d'estada sòlid per muntatge en guia DIN
RELÈS D'ESTAT SÒLID AMB CONNEXIÓ ANALÒGICA RME. Relés d'estat sòlid amb control de 4...20 mA