Pressió Baromètrica

DELTA OHM

Baròmetres electrònics amb sortida analògica. Usen un sensor pietzoresistiu que done una mesura extremadament precisa i estable de la pressió atmosfèrica, ambexcelent repetibilitat, baixa histèresi i bon comportament davant la temperatura. El senyal de sortida del sensor està condicionat per proveir un voltatge o corrent de sortida linealment proporcional a la pressió atmosfèrica. Disposen d'un potenciòmetre d'ajust del offset, per instal.lació en alçada.

MODEL CARACTERISTIQUES
hd9408b HD 9408 T BARO Apropiat com a sistema d'adquisició portàtil i aplicacions de mesura remota. pdf
HD 9408 TR BARO Ofereix grans prestacions de temperatura.
HD 9908 T BARO Amb display i sortida analògica configurable
HD 9408PS 50 Presa estàtica per a mesures de pressió baromètrica
HD 9408PS 56 Estrep de suport per a presa estàtica
HV 55 Tub de silicona resistent als raigs U.V.