Humitat
PROGRAMA DE SUBMINISTRAMENT
INDICADORS DIGITALS D'HUMITAT MODEL FORMAT ALIMENTACIÓ ENTRADA  
hd9022 EM 300 74 x 32 mm. Profunditat 30 mm Segons model Segons model
0/20,4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
pdf
DO 9404 96 x 96 mm. Profunditat 120mm Segons model 2 Entrades configurables 0/20,4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
pdf
HD 9022 96 x 48 mm. Profunditat 145 mm Segons model Configurable 0/20, 4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V, Pt 100
pdf
HUMITAT RELATIVA AMB SONDA INCORPORADA hd4817l HD 4801T..L Muntatge en paret o conducte 16...40Vcc / 24Vca Display LCD Sortida auxiliar 4...20mA pdf
HD 48V1T..L Display LCD Sortida auxiliar 0...10V
HUMETAT RELATIVA I TEMPERATURA AMB SONDA INCORPORADA HD 4817T..L Muntatge en paret o conducte 16...40Vcc / 24Vca Display LCD 2 Sortides auxiliars 4...20mA
HD 48V17T.L Display LCD 22 Sortides auxiliars 0...10V
TEMPERATURA DE PUNT DE ROSADA I TEMPERATURA AMB SONDA INCORPORADA HD 4877T..L Muntatge en paret o conducte 16...40Vcc / 24Vca Display LCD 2 Sortides auxiliars 4...20mA
HD 48V77T.L Display LCD 2 Sortides auxiliares 0...10V
INDICADORS DIGITALS, PORTÀTILS D'HUMITAT pdf
HÚMIDOSTATS MECÁNICS SERIE J 10 Per aplicacions en sistemes de climatització pdf
HUMIDOSTATS ELECTRÓNICS MODEL
FORMAT ALIMENTACIÓ ENTRADA SORTIDES  
ic917 IC 912LX 4/20 32 x 74 mm
profunditat 59 mm

Segons model

12V 12/24V 230V

0/20,4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
1 relé pdf
IC 915LX 4/20 2 relés
dr4022 DR 4020 Guía DIN
4 mòduos
Segons model
12...36Vca/cc
95...240Vca
0/20,4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
2 relés pdf
ew4820 EW 4820 I / V 48 x 48 mm
Profunditat 113 mm
Segons model
12...36Vca/cc
95...240Vca
0/20,4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
2 relés pdf
EW 4821 I / V 2 relés
+ 1 sortida analógica I / V
EW 4822 I / V
Ouput I
2 relés
+ 1 sortida analógica I
+ RS485
EW 4822 I / V
Ouput V
2 relés
+ 1 sortida analógica V
+ RS485
ew7222 EW 7210 72 x 72 mm
Profunditat 80 mm
Segons model
12...36Vca/cc
95...240Vca
0/20,4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
1 relé pdf
EW 7220 2 relés
EW 7221 3 relés
+ 1 sortida analógica I / V
EW 7222 3 relés
+ 1 sortida analógica I / V
+ port RS485
HUMITAT RELATIVA
I TEMPERATURA
hd4817l HD 4517... Muntatge en pared
24Vac±10%(50/60Hz)
o 15…35Vdc


Sondes incorporades

Segons model
Sortides analògiques,

digitals
i de comunicació
(més informació
en document PDF)pdf
HUMITAT RELATIVA,
CO2 I TEMPERATURA
HD 4617B..
TERMO-HIGROSTAT
Els instruments mesuren:
•Temperatura en ºC o ºF
•Humitatrelativa
i calculen:
•Humitatabsoluta
•*Mixing Ràtio
•Temperatura de
Punt de Rosada

hd2817tdx
HD 2717T.. Muntatge en pared Segons model
24Vca
230Vca
Sonda incorporada intercanviable

Datalogger

Display LCD

pdf
HD 2817T.. Muntatge en pared Segons model
24Vca
230Vca
Sonda incorporada intercanviable

Datalogger

Display gráfico
pdf


hd9022

DO 9404 96 x 96 mm. Profunditat 120mm Segons model
24Vca
230Vca
2 Entrades configurables
0/20,4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
2+2 relés
+ 1 relé d'alarma
màxima o mínima
pdf
HD 9022 96 x 48 mm. Profunditat 145 mm Segons model
24Vca
230Vca
Configurable
0/20, 4/20 mA
0/1, 0/5, 0/10 V
2 relés conmutats
+ 1 sortida d'alarma
màxima o mínima
pdf

SONDES D'HUMITAT RELATIVA I TEMPERATURA

Categoria: Sondes i transmissors de senyal