Humitat absoluta i temperatura

Sondes d'humitat absoluta i temperatura DELTA OHM.  (transmissors actius)DELTA OHM

El HD3817T ... i el HD38V17T ... són transmissors actius d'humitat absoluta i de temperatura de doble canal amb sortides de corrent 4 ... 20mA o de tensió 0 ... 10Vdc, respectivament. La humitat absoluta és la relació entre la massa de vapor aquós i el volum d'aire mesurat i s'expressa en g/m3. Els transmissors pertanyents al grup HD3817T ... s'empren en el control de la humitat en els materials durant els processos d'assecatge

Quan els materials són assecats mitjançant calefacció o a través d'un flux d'aire calent, l'augment de la humitat absoluta de l'aire, és directament proporcional a la quantitat d'aigua que ha perdut el material.
Un sistema de control que mesura la humitat absoluta pot mantenir un nivell d'humitat injectant, en cas de necessitat, vapor o aigua atomitzada en l'ambient.


hd3817  MODEL         
SORTIDA ESCALA      
ALIMENTACIÓ CARACTERÍSTIQUES 
 
HD 3817T.. 4...20 mA 0...60 g / m3

0...200 ºC

24 Vca Sonda separada
T130 L = 127mm Cable 2m
T150 L = 127mm Cable 5m
T230 L = 227mm Cable 2m
T250 L = 227mm Cable 5m
pdf
HD 38V17T.. 0...10Vcc