Escalfadors d'immersió

Escalfadors d'immersió CETAL amb brida

pdf

ESCALFADORS D'IMMERSIÓ AMB BRIDA MODELS DE FABRICACIÓ ESPECIAL

Estan dissenyats per a l'escalfament i manteniment de la temperatura de fluids líquids o gasosos en grans volums, ja sigui en repòs, o en circulació. Constitueixen un sistema elèctric òptim d'escalfament en indústries tan diverses com poden ser les químiques, agroalimentàries, tèxtils, plàstiques, etc ... Els Elements calefactors blindats, generalment en forma de forqueta, es solden a la brida segons les especificacions de sistemes operatius tals com CODAP - TUV - ASME - ... El feix de resistències pot equipar-se amb sistemes de control de temperatura que permeten adequar la potència i la càrrega especifica a paràmetres diversos com poden ser el cabal, la pressió, la viscositat, la temperatura .. . Per la seva utilització en atmosferes explosives s'adjunten els corresponents certificats LCEI.
Escalfadors d'immersió CETAL amb brida per a temperatures elevades (> 900 ºC), pressions importants o volums de fluid a escalfar molt petits, la utilització dels Calentadors d'alta temperatura THP es presenta com una excel·lent alternativa.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES OPCIONS
 • Potencia màxima > 1 MW.
 • Alimentació trifásica fins 750 V.
 • Carga especifica fins 16 W/cm² .
 • Tub Inox o Incoloy.
 • Resistències blindades en forqueta.
 • Longitud màxima del fes de resistències 3300 mm.
 • Soldadures a la brida segon mètodes operatives certificats.
 • Brides normalitzat en acero y en inoxidable.
 • Control de pressió individual
 • Control de temperatura por termostato, limitador, termoparell o sonda Pt100.
 • Connexió en una o vàries etapes.
 • Caixa de borns desplaçada per a temperatures > 120 ºC.
 • Caixa de borns estanca IP67. Antideflagrant EExdIIB/IIC o EExe con certificat LCIE.
 • Pintura normal, marina, off shore.
 • Dossier de fabricació.
 • Certificat de materials.
 • Processó verbal de control.
 • Qualificació mètode de soldadura (QMSE).
 • Qualificació soldador (QS).
 • Fondo de la caixa de bornes refrigerada.
 • Color personalitza.
 • Recepció por organismes certificades

 

 

Escalfadors CETAL d'immersió roscats

Escalfadors d'immersió roscats

Formats per 2 o 3 forquetes en creu soldades sobre un tap de llautó en els models estàndard, o d'acer inoxidable sota demanda. Circuits a 230 V (s'inclouen els ponts de connexió) Funda per termòstat opcional. Pressió de treball màxim 15 bar La longitud escalfada sempre ha d'estar submergida.

Models en
Inox AISI 321
Elements calefactors en Inox AISI 321. Racó en llautó.
Carga especifica 2 W/cm2.
Especialment indicades para aire, oli y fuel pesat.

pdf

cainros
Models en
Inox AISI 316
Elements calefactors en Inox AISI 316 Ti. Racó en llautó.
Carga especifica 4 W/cm2.
Especialment indicades per a agua i aceifes tèrmics .
Models en
Cobre
Elements calefactors en Cobre. Racó en llautó.
Carga especifica 8 W/cm2.
Especialment indicades per a agua.
Models en
Incoloy 800
Elements calefactors en Incoloy 800. Racó en llautó.
Carga especifica 10 W/cm2.
Especialment indicades per a agua.
Models en
Incoloy 825
Elements calefactors en Incoloy 825. Racó en llautó.
Carga especifica 12 W/cm2.
Especialment indicades per a agua.

 

 

Escalfadors d'immersió roscats amb la caixa de borns desplaçada

Formats per 2 o 3 forquetes en creu soldades sobre un tap de llautó
en els models estàndard, o d'acer inoxidable sota demanda.
Circuits a 230 V (s'inclouen els ponts de connexió)
Adequat per a condicions de treball en què la temperatura del fluid superi els 110 ºC.
La caixa de borns aquesta desplaçada 110 mm. respecte al ràcord de fixació.
Funda per termòstat opcional. Pressió de treball màxim 15 bar
La longitud escalfada sempre ha d'estar submergida.

Models con
Racó M45x200
Elements calefactors en Inox AISI 321. Racó de llautóCarga específica 2W/cm2                      
pdf Calentadores de inmersión roscados con la caja de bornes desplazada
Models con
Racó M77x200
Elements calefactors en Inox AISI 321. Racó de llautó
Carga específica 2 W/cm2

 

Escalfadors de fons de Cuba

Escalfament de fluids. Utilització en fons de cuba. Formats per tres elements en espiral, disposats en cercle, i soldats sobre un tap de llautó ( models estàndard ) o d'acer inoxidable (sota demanda). Circuits de 230 V (s'inclouen els ponts de connexió) Opcionalment poden incloure una funda per termòstat.

Models en
Inox AISI 321
Racó M45 x 200. Racó de llautó.                           
Carga específica 2 W/cm2
pdf Calentadores de fondo de Cuba
Models en
Cobre
Racó M77 x 200. Racó de llautó.
Carga específica 2 W/cm2

 

 

Accessoris

Sèrie d'accessoris de muntatge, comuns a tots els models de Calentadors d'immersió roscats, muntats sobre ràcords estàndard ja siguin de llautó o d'acer inoxidable.

Juntas                                                                                 pdf
Tuercas
Brides para soldar
Tapones cecs
Cubrebornas
Caixes de bornes

pdf

 

Escalfadors per cubes i dipòsits oberts

Adequats per a l'escalfament de líquids en bótes obertes, amb nivells baixos o variables.

 

RC rba Serie RBA
Escalfadors d'immersió per cubes. En Inox AISI 321. Carga específica 2 W/cm2. Para agua
pdf 
Serie RBI
Escalfadors d'immersió per cubes. En Inox AISI 316 Ti. Carga específica 4W/cm2. Para fuel
Serie RC
Escalfadors de peu de bomba. En Inox Aisi 321. Carga específica 2 W/cm2. Per a fuel pesada
 cacuin Models de fabricació especial
Estan dissenyats per a l'escalfament de líquids en bótes obertes, encara amb nivells baixos o molt variables (segons models), per a banys de desgreixatge o de tractament de superfícies. Poden adaptar-se a les necessitats del procés, i a les limitacions dimensionals dels equipaments. Es fabriquen models per a calefacció vertical (muntatge en paret), o horitzontal (de fons de cuba)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Tensió fins 750V, monofàsica o trifàsica Elements calefactors soldats sobre brida o sobre caixa de borns estanca Caixa de borns separada de la zona d'evaporació Dimensions adaptades al procés Separadors de manteniment en els circuits Control de temperatura
 copafor circulfor Models CCA
Capçal estanc amb grau de protecció contra la humitat IP67(*)
La part superior del capçal incorpora una rosca femella de 1/2 "Gas per acoblar un tub passant. Junta d'estanquitat.

Models trifásics de base circular
Grado protecció contra la humidat IP-54.
Tub de Incoloy-800
Caixa connexions en acer inoxidable AISI 430 i tapa de la caixa en AISI 304. Ràcords en acer inoxidable AISI 303, engrapades i resellats
Tub corrugador per a protecció dels cables conductors, de 3 m de longitud Tensió normalitzada 3~230 V ., 3~400 V
 pdf
tr110 seriesa Calentadors portàtils (Series TB, TR, DH, RV)
Series TB para agua, DH para oli, PB para banys àcids, RV per vi tensió normalitzada 230 Vca

pdf
Calentadors portàtils  (Series BH)
Series BHA, BHB, BHC, BHX, BHL, y BHP
Tensió normalitzat 230 Vca
pdf

 

 

rimono ESCALFADORS D'IMMERSIÓ MONOFÀSICS
DE BAIXA POTENCIA. MODELS ESTÀNDAR
pdf

ritri

ESCALFADORS D'IMMERSIÓ TRIFÀSICS MODELS ESTÀNDARD

pdf
ribrida ESCALFADORS D'IMMERSIÒ AMB BRIDA
pdf
 candelas ESCALFADORS AMB BASE CERÀMICA pdf
SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA SISTEMES DE CONTROL DE TEMPERATURA pdf