Controls mediambientals

Controls Mediambientals

Transmissors de temperatura i humitat relativa
Transmissors de pressió baromètrica
Sensors de CO2 i temperatura
Anemòmetres
Pluviòmetres i detectors de pluja
Il·luminació i radiació, piranòmetres i albedòmetres
Indicadors mediambientals
Control microclima