Mesura de pH, Conductivitat, O2

DELTA OHM

INSTRUMENTS DELTA OHM PER A LA MESURA DE CONSTANTS ELECTROQUÍMIQUES

MESURA DE pH, ORP I TEMPERATURA
  MODEL CARACTERISTIQUES pdf
DELTA OHM HD 2305.0 Mesura de pH, ORP, temperatura i mV. Grau de protecció IP67
DELTA OHM HD 2105.1 Mesura de pH, ORP, temperatura i mV. Grau de protecció IP67
HD 2105.2 Mesura de pH, ORP, temperatura i mV. Funció datalogger. Grau de protecció IP67
MESURA DE CONDUCTIVITAT
  MODEL CARACTERISTIQUES pdf
DELTA OHM HD 2306.0 Mesura de conductivitat, resistivitat, salinitat i temperatura en líquids Grau de protecció IP67
DELTA OHM HD 2106.1 Mesura de conductivitat, resistivitat, salinitat i temperatura en líquids Grau de protecció IP67
HD 2106.2 Mesura de conductivitat, resistivitat, salinitat i temperatura en líquids Funció datalogger. Grau de protecció IP67
MESURA DE pH, ORP, TEMPERATURA I CONDUCTIVITAT
  MODEL CARACTERISTIQUES pdf
DELTA OHM HD 2156.1 Mesura de pH, ORP, conductivitat, temperatura i mV.Grado de protecció IP67
HD 2156.2 Mesura de pH, ORP, conductivitat, temperatura i mV. Funció datalogger. Grau de protecció IP67
MESURA DE L'OXIGEN DISSOLT
  MODEL CARACTERISTIQUES pdf
DELTA OHM HD 2109.1 Mesura la concentració d'oxigen dissolt, la saturació i la temperatura. Grau de protecció IP67
HD 2109.2 Mesura la concentració d'oxigen dissolt, la saturació i la temperatura. Funció datalogger. Grau de protecció IP67
DELTA OHM DO 9709 Mesura la concentració d'oxigen dissolt, la saturació i la temperatura. Funció datalogger. Grau de protecció IP64
INSTRUMENT MULTIFUNCIÓ HD 98569
  MODEL CARACTERISTIQUES pdf
DELTA OHM HD 98569 Instrument multifunció. Datalogger. Mesura de pH, ORP, Condutivitat, Sòlids totals dissolts, Salinitat, Oxigen dissolt, Temperatura.
SONDES, ELÈCTRODES Y ACCESSORIS
ELÈCTRODES DE pH Elèctrodes combinats de pH i temperatura per tots els models pdf
ELÈCTRODES DE CONDUCTIVITAT Elèctrodes combinats de conductivitat i temperatura per a tots els models pdf
SONDES DE O2 DISSOLT Sondes combinades d'Oxigen i temperatura per als diferents instruments pdf
SONDES DE TEMPERATURA Sondes Pt 100 amb mòdul SICRAM de reconeixement automàtic pdf
ACCESSORIS HD2110CSNM Cable de connexió per RS232C. (MiniDIN 8polos/sub D femella)

pdf

HD 2101USB Cable de connexió USB 2.0 ( connector tipus a MiniDIN 8 pols)
AF 2060 Alimentador estabilitzat de tensió 230V / 9Vcc 300mA
S'printBT Impressora tèrmica de 24 columnes
DeltaLog9 Software per a la descàrrega i gestió de dades en el PC, de les dades recollides pels instruments portàtils (sistema Windows de W98 a WXP) pdf
Solucions patró de pH

pdf

Solucions patró de conductivitat

pdf

Solucions patró d'O2

pdf