Lampades UV

LÀMPADES ULTRAVIOLETA, GERMICIDES I PER APLICACIONS INDUSTRIALS

PROGRAMA DE SUBMINISTRAMENT APLICACIONS
INDUSTRIALS
GERMICIDES  
LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI DE MITJA PRESSIÓ si (51K) si (51K) pdf
LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI DE BAIXA PRESSIÓ si (51K) si (51K) pdf
LÀMPADES D'AMALGAMA DE BAIXA PRESSIÓ, MODELS LINEALS si (51K) si (51K) pdf
LÀMPADES D'AMALGAMA DE BAIXA PRESSIÓ, MODELS EN FORMA DE U, EN ESPIRAL, I ALTRES FORMES si (51K) si (51K) pdf
LÀMPADES UV DE LLUM NEGRA si (51K) si (51K) pdf
 LAMPADES UV GERMICIDES ESTÀNDARD   si (51K) pdf
 LAMPADES UV AMB LEDS si (51K) si (51K) pdf

 

LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI DE MITJA PRESSIÓ

Aplicacions
Les làmpades UV de mercuri de mitja pressió s'utilitzen principalment per a dues aplicacions:

• Curat UV i assecat
• Desinfecció UV

Característiques principals de les làmpades UV de mitja pressió pdf uvhmpl 
Tub de quars: -Quars Natural (OF) - Quars Natural dopat (OG) - Quars sintètic (OG) - 
Diàmetre exterior: Entre 10 mm i 38 mm
Longitud d'arc: des de 50mm fins a 2500mm              Rang de potència Des de 100W fins a 60kW  
Forma del cos de la làmpada             Lineal - En forma d'U - Espiral - Altres sota comanda 

Densitat màxima de potència nominal (per unitat de longitud)  
                          
- de 80W/cm a 300W/cm * - de 80 W/cm a 120 W/cm ** - de 80 W/cm a 250 W/cm *** -

Vida útil (testada en laboratori i depenent de la potència de la làmpada). Una encesa al día  
                       
- de 1000h a 1500h * - de 1500h a 5000h ** - de 1500h a 5000h *** -

 Temperatura superficial   (testada en laboratori i depenent de la potència de la làmpada)    de 600 ºC a 900 ºC
 (OF) Lliure d'Ozó (OG) Generadora d'Ozó     * Làmpades de curat ** Làmpades Germicides *** Làmpades d'Oxidació

 

LÀMPADES DE MERCURI DE BAIXA PRESSIÓ

Les làmpades UV de quars de baixa pressió, anomenades també "làmpades germicides", utilitzen la llum UVC per obtenir la ràpida esterilització de bacteris, floridures, fongs, virus i microorganismes tant en l'aire com a l'aigua.
En aquest tipus de làmpades, de fet, al voltant del 40% de la energia elèctrica es converteix directament en  radiació UVC amb emissió monocromàtica a 254 nm per aplicacions germicides i a 185 nm per a la oxidacin de  superficies.

Característiques principals de les làmpades UV de baixa pressió pdf
Tub de quars: -Quars Natural (OF) - Quars Natural dopat (OG) - Quars sintètic (OG) -  uvhgl
Diàmetre exterior: Entre 10 mm i 38 mm
Longitud d'arc:  des de 50 mm fins a 2000 mm             Rang de potència des de 5 W fins a 200 W
Forma del cos de la làmpada             Lineal - En forma d'U - Espiral - Altres sota comanda
Densitat màxima de potència nominal (per unitat de longitud)  1W/cm
Intensidat màxima de potència de emissió UVC   (per unitat de longitud)  0,4W/cm
 Vida útil    fins a 16000 hores            Pèrdua d'eficiència al fí de la vida útil    40%
 Temperatura de treball    de 5 ºC a 40 ºC amb emissió UVC estable
(OF) Lliure d'Ozó (OG) Generadora d'Ozó 

 

LÀMPADES D'AMALGAMA DE BAIXA PRESSIÓ, MODELS LINEALS

Les làmpades UV de baixa pressió de amalgama no contenen mercuri exclusivament sinó que en el seu interior es coloca una amalgama sòlida o una aleació de mercuri amb altress metalls.
Las làmpades de baixa pressió d'amalgama  representen la solució óptima per a la desinfecció i oxidació ultravioleta d'agua, aire y superficies donat que asocian durada de vida molt llarga (fins a 20000 hores) i óptima eficiencia UVC a 254 nm (fins al 45%) a una densitat de potencia molt mè gran respecte a las làmpades tradicionals de baixa pressió i a las làmpades de mitja pressió de mercuri.
Les làmpades UV d'amalgama, gracies a la alta potencia i a la llarga durada, constitueixen una solució económicament aventajada per els sistemes de desinfecció ultraviolat ja que disminueixen notablementels costos operatius derivats de la disminució del número de làmpades instaladas, dels components electrónics i dels costos de manteniment.
Un proces de recubrimiento especial del quars permet que las làmpades UV de baixa pressió d'amalgama mantinguin virtualment constane l'acció germicida al llarg de tot el ciceo de vida de la làmpada

Características principales de las lámparas UV de amalgama de baja presión    pdf
Tubo de cuarzo: - Cuarzo Natural (OF) - Cuarzo Natural dopado (OG) - Cuarzo sintetico (OG) -  uvaml          
 Diámetro exterior:  Entre 10 y 38 mm
 Longitud de arco :   Desde 100 mm hasta 2600 mm    Rango de potencia:  Desde 50 a 1500 W
Forma del cuerpo de la lámpara    Lineal   -   En forma de U   -   Espiral   -   Otras bajo pedido
 Densidad máxima de potencia nominal  (por unidad de longitud)  6 W/cm
 Intensidad máxima de potencia de emisión UVC   (por unidad de longitud)  4W/cm
Coeficiente de transformación de potencia eléctrica en radiación UVC   a 254 nm hasta el 45%
Vida util    (Medida en laboratorio, y en función de la potencia de la lámpara )  hasta 20000 horas
Temperatura de trabajo    de 1 ºC a 60 ºC con emisión UVC estable
Perdida de efi ciencia  al fin de la vida útil    del 5 a 20%
(OF) Libre de Ozono     (OG) Generadora de Ozono

 

 

LÀMPADES D'AMALGAMA DE BAIXA PRESSIÓ, MODELS NO LINEALS 

L'experiencia en la fabricació de làmparades UV i en el procesament de vidre de quars, a portat a la fabricació de las làmpades compactes de mercuri de baixa pressió i amalgama amb formes no lineals, (models HCL) per a aplicaciones ens la que calguí maximitzar el poder germicida en espais reduits.
A continuació, alguns exemples.Formes de làmpades UV d'amalgama de bixja pressión pdf


Les làmpades d'amalgama HSSL es poden fabricar
en diferents formes i models com els de  la figura adjunta.

Les 6 formes  están disponibles per una longitud de tubo de 1595 mm amb diàmetres màxims de 10 -12 -15 -19 -28 i 32 mm.

uvamc

 

LAMPADES UV DE LLUM NEGRA

Per làmpeda de Wood (per el nom del científic nord-americá Robert Williams Wood) ode llum negra, s'entend una font lluminosa que emet radiacions electromagnèticas prevalentement en la gama dels ultraviolats i en medida omisible, en el camp de la llu visible.


Aplicacions

Una làmpada de Wood produeix lluz no directamente visibile per l'ull humà, no obstant, pot emprar-sa per il·luminar materials en els que la radiació ultraviolada indueix efectss de fluorescencia. Posibles aplicacions d'aquestes propietats es donen en la lluita contra la falsificació de billets de bano per mitjá de l'utilització de control del billete, o en la cerca de fissures en estructures metàl·liques revestides de material reactiu als rajos UV.

Característiques principals de las làmpades UV d'amalgama de llum negra pdf

UV-C ones curtes (180 – 280 nm) amb punta a 254 nm, 
són aptes per a aplicacions químiques, fotoquímiques i cromatogràfiques, en microbiologia són útils per a la identificació de bacteris i de fongs, per a l'anàlisi de materials fluorescents i per a l'anàlisi de minerals.

UV-B ona mitja (280 – 320 nm) amb punta a 310 nm 
son aptas para análisis cromatográficos y GEL, para tests en capas sutiles, para test de investigación de la electroforesis ADN / ARN y para los análisis de minerales.

UV-A ona llarga ( 320 – 380 nm) amb punta a 366 nm 
son aptas para muchas aplicaciones orgánicas, tests de fluorescencias, industria alimentaria, control de billetes de banco y de documentos, restauraciones artísticas, en muchos tests de microbiología, en campo dermatológico o para enfermedades de la piel y para el cuidado del favismo o también para inspecciones geológicas.


uvwood2

LAMPADES UV GERMICIDES ESTÀNDARD 

Làmpades UV Germicides estàndard pdf

Les làmpades germicidas proporcionen una font altament efi cient de llum UV per a aplicacions mèdiques i comercials.
Estan disponibles en formats amb connexió en un sol extrem i en els dos extrems
Es poden subministrar amb bases G10.2q, G5, G13, G23 i 2G11
Són de vapor de mercuri a baixa pressió per produir llum UV a 253,7 nm que és molt ef caç per als usos germicidas

Aplicacions
• Hospitals
• Escoles
• Hotels
•Desinfecció de l'aire
• Oficines
• Aplicacions domètiques
• Quirófans
•Desinfecció en Medicina
• Processos fotoquímics
•Eliminació de bacteris
•Filtres d'aigua

 uvges

LAMPADES UV AMB LEDS 

Lampades UV amb Leds pdf

Curat ràpid i flexible, assecat i esterilitzat
Longitud d’ona 365 - 405 nm
Alta intensidat
Amb sistema de refrigeració
Llarga vida, mès de 20000 hores
Encensa / apagat instantáni;
Lliures de mercuri
Lliures d’ozoó

 uvled