Escalfadors per a bidons

pdf

Escalfadors externs
Informació tècnica general.

 

Bases planas calefactoras per a bidons estàndard de 200 litres

pdfLa base calefactora per a bidons està especialment dissenyada per fondre o reduir la viscositat dels productes. El diàmetre de la base permet la seva ocupació amb bidons de totes les grandàries fins a un màxim de 200 litres.

Està controlada per un termòstat capil·lar. Si es necessita un escalfament ràpid i el contingut accepta ràpidament la calor, o si es tracta de mitjans sòlids, poden emprar-se camises calefactoras laterals juntament amb la base; també pot utilitzar-se una camisa amb aïllament tèrmic.

base bid4

Model HB 20K
Potència 1300W 230V
Element calefactor: Resistencies blindades tubulars
Aïllament de llana de roca
Termostat 30 a 110 ºC
Dimensions: Diàmetre 510x85mm d'alt
Pes 13 kg
Cable d'alimentació 2 metres
IP65

Model HBD 900
Potència 900W  230V
Element calefactor: Manta de silicona
Aïllament de llana de roca
Termostat 0 a 150 ºC
Dimensions: Diàmetro 550 (Base 600)x70mm d'alt
Pes 14 kg
Cable d'alimentació 2 metres
IP40

Modelo HBDK 900
Potencia 900W 230V
Element calefactor: Cable de fibra de vidre impregnat amb silicona
Aïllament de llana de roca de 50mm
Termostat  0 a 120 ºC
Dimensions Diàmetre 550x110mm d'alt
Pes 15 kg
Cable d'alimentació 2 metres
IP40

Model HBDK 1800
Poència 1800W 230V
Elemento calefactor: Resistencies blindades tubulars
Aïllament de llana de roca d'alta densitat
Termostat 50 a 300 ºC
Dimensions Diàmetre 550x75mm d'alt
Peo 15 kg
Cable d'alimentació 2 metres
IP54

 

Bandes Calefactoras metàl·liques

bhm200

 

 

hm20k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cb20s

Per a Bidons estàndard de 200 litres  

Coberta calefactora BHM 200
Dues parts articulades, amb rodes per facilitar la instal·lació.
Construïda en acer pintat
Aïllament de llana mineral de 50 mm
Potència 4650W a 400V trifàsic
Thermostat incorporat de 50 a 350 ºC
Dimensions Ø 870 (amb la caixa del Thermostat) x 1080 mm d'alt
Incorpora una tapa per la part superior.
Fabricació només sota comanda

      pdf   

Model HM 20 K
Escalfador de construcció robusta i resistent.
La superfície interior d'alumini garanteix una excel·lent transmissió de calor a la superfície del bidó. tancament ràpid
Incorpora un termòstat de regulació 30-110 ºC
Dimensions: Ø 550 x 230 mm
Protecció: IP 65 (DIN 40.050)
Potència: 2000W a 230V
Connexió: cable 2 m amb connector, protecció antihumitat

Model CB 20 S200
Construïda amb xapa d'acer inoxidable. tancament ràpid
Incorpora un Thermostat de regulació 0 a 120 ºC
Dimensions: Ø 550 x 200 mm
Protecció: IP 40
Potència: 2000W a 230V
Connexió: cable 2 m

Per a Bidons estàndard de 100 litres

Model CB 20 S100
Construïda amb xapa d'acer inoxidable. tancament ràpid
Incorpora un termòstat de regulació 0 a 120 ºC
Dimensions: Ø 420 x 150 mm
Protecció: IP 40
Potència: 1200W a 230V
Connexió: cable 2 m

Per a Bidons estàndard de 50 litres

Model CB 20 S050
Construïda amb xapa d'acer inoxidable.
Incorpora un termostat de regulació 0 a 120 ºC
Dimensions: Ø 320 x 150 mm
Protecció: IP 40
Potència: 1000W a 230V
Connexió: cable 2 m

Per a Bidons estàndard de 25 litres

Model CB 20 S025
Construïda amb xapa d'acer inoxidable.
Incorpora un termòstat de regulació 0 a 120 ºC
Dimensions: Ø 250 x 150 mm
Protecció: IP 40
Potència: 750W a 230V
Connexió: cable 2 m

  Models de fabricació especial a mida  
hmm2 Model HMM  Escalfadors metal·lics per a diposits i bidons cil·lindrics

Consten de dues meitats unides per una frontissa i amb tancaments ajustables.
L’element calefactor està separat de la cara externa per material aïllant.
L’espessor de l’aïllament es dissenya en funció de l’aplicació i de la temperatura de treball.
Es poden fabricar en alumini o en acer inoxidable
Poden incorporar un sensor de temperatura


 pdf

 

Bandes de Silicona

pdfBandes Calefactoras amb aïllament de Silicona (temperatura fins a 130 ºC)

Reforçades amb fibra de vidre
Sujeccin per molels tensores
Resistents a la humitat. Incorporen un termòstat regulable

calbidsil

RED SILICONE

Per a Bidons estàndard de 200 litres
BHS-T 1100    Dimensions 1780 x 95mm 1100W 230V
                     IP 43 Termostat 0 a 130 ºC
BHS-T 1000   Dimensions 1650 x 125mm 1000W 230V
                    IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
BHS-T 1001   Dimensions 1700 x 115mm 1000W 230V
                    IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
BHS-T 1002   Dimensions 1700 x 180mm 1000W 230V
                    IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
BHS-T 1500   Dimensions 1650 x 180mm 1500W 230V
                    IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
BHS-T 1501   Dimensions 1700 x 180mm 1500W 230V
                    IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
Per a Bidons estàndard de 100/105 litres
BHS-T 750   Dimensions 1300 x 95 mm 750W 230V
                   IP 43 Termostat 0 a 130 ºC
 BHS-T 801   Dimensions 1300 x 115 mm 800W 230V
                   IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
 BHS-T 800   Dimensions 1300 x 125 mm 800W 230V
                   IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
Per a Bidons estàndard de 50/60 litres
 BHS-T 500   Dimensions 1120 x 95 mm 500W 230V
                   IP 43 Termostat 0 a 130 ºC
 BHS-T 501   Dimensions 950 x 115 mm 500W 230V
                   IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
 BHS-T 502   Dimensions 940 x 125 mm 500W 230V
                   IP 40 Termostat 0 a 120 ºC
Per a Bidons estàndard de 25/30 litres
 BHS-T 301   Dimensions 850 x 95 mm 300W 230V
                   IP 43 Termostat 0 a 130 ºC
 BHS-T 300   Dimensions 800 x 125 mm 300W 230V
                   IP 40 Termostat 0 a 120 ºC

 

Bandes Calefactoras amb aïllament de Teflón Poliester

pdfDissenyades per al seu ús en bidons o dipòsits que continguin qualsevol material que es desitgi mantenir o transformar mitjançant calor. 
Indicats per a bidons plàstics termorresistentes
Camisa de Teflón Poliester
Aïllament de Poliester teixit
Resistència en espiral amb aïllament de silicona
 Sivelles ajustables de tancament ràpid

calpoli Per a Bidons estàndard de 200 litres
M800/200       Dimensions 1950 x 800mm 1200W 230V  IP 40 Termostat 0 a 40 ºC, 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC. Per a bidons de diàmetre entre 573 i 611 mm
M800/200PI    Dimensions 1990 x 800mm 1200W 230V  IP 40 Control PID amb timer 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC  Per a bidons de diàmetre entre 573 i 623 mm
M450/200       Dimensions 1950 x 450mm 450W 230V    IP 40 Termostat 0 a 40 ºC, 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC. Per a bidons de diàmetre entre 573 i 611 mm
M450/200PI    Dimensione 1990 x 450mm 1200W 230V  IP 40 Control PID amb timer 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC Per a bidons de diàmetre entre 573 i 623 mm
Per a Bidons estàndad de 100/105 litres

M150/100      Dimensions 1650 x 440 mm 400W 230V  IP 40 Termostat 0 a 40 ºC, 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC  Per a bidons de diàmetre entre 470 i 515 mm
M150/100PI   Dimensions 1650 x 370 mm 400W 230V  IP 40 Control PID amb timer 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC Per a bidons de diàmetre entre 470 i 515 mm

Per a Bidons estàndard de 50/60 litres
M150/050       Dimensions 1250 x 440 mm 250W 230V   IP 40 Termostat 0 a 40 ºC, 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC. Per a bidons de diàmetreentre 350 i 388 mm
M150/050PI   Dimensions 1330 x 460 mm 250W 230V   IP 40 Control PID amb timer 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC Per a bidons de diàmetre entre 350 i 413 mm
Per a Bidons estàndard de 25/30 litres
M150/025      Dimensions 1020 x 400 mm 225W 230V   IP 40 Termostat 0 a 40 ºC, 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC. Per a bidons de diàmetreentre 277 i 315 mm
M150/025PI   Dimensions 1200 x 400 mm 225W 230V   IP 40 Control PID amb timer 0 a 90 ºC, o 0 a 120 ºC. Per a bidons de diàmetre entre 277 i 372 mm

 

Bandas Calefactoras amb aïllament Fibra de Vidre

pdfLes mantes calefactoras de bidó d'aquesta gamma estan dissenyades per treballar a temperatures de fins a 200 °C.
Disponibles en quatre grandàries estàndards per a bidons de 25 Lts, 50 Lts, 105 Lts i el més comú de 200 Lts.
Tots els escalfadors incorporen el seu propi aïllament tèrmic per augmentar l'eficiència tèrmica.
Les mantes calefactoras de bidó estan específicament dissenyades per fondre o reduir la viscositat dels productes que requereixin majors temperatures de fins a 200 ºC.
Dissenyat per treballar en bidons METÀL·LICS.

  


  bidfv   

Per a Bidons estàndard de 200 litres
Model MFV800/200     
Dimensions 1950 x 800 mm. Termostat 20 a 220 ºC (opció 0 a 120 ºC Potència 1200W a 230V.  
Per a bidons de diàmetre entre 573 i 611 mm
Model MFV800/202     
Dimensions 1950 x 800 mm. Termostao 20 a 220 ºC (opció 0 a 120 ºC Potència 1800W a 230V . 
Per a bidons de diàmetre entre 573 y 611 mm
Model MFV800/202PI  
Dimensions 1990 x 800 mm  Control PID amb timer 0 a 120 ºC  (opció 0 a 90 ºC)  Potència 1500W a 230V. 
Per a bidons de diàmetre entre 573 y 623 mm
Model MFV800/203PI
Dimensions 1990 x 800 mm  2 termostats 0 a 200 ºC (opció 2 controls PID, amb timer 0 a 120 ºC).  Potència 2 x1600W a 230V. 
Per a bidons de diàmetre entre 573 y 623 mm
Per a Bidons estàndadr de 100 litres
Model MFV440/100    
Dimensions 1650 x 440 mm. Termostat 20 a 220 ºC (opció 0 a 120 ºC)  Potència 700W a 230V.  
Per a bidons de diàmetre entre 470 i 715 mm
Model MFV370/100PI
Dimensions 1650 x 370 mm. Control PID amb timer 0 a 120 ºC  (opció 0 a 90 ºC)  Potència 700W a 230V. 
Per a bidons de diàmetre entre 470 y 715 mm
Per a Bidons estàndard de 50 litres
Model MFV440/050
Dimensions 1250 x 440 mm. Termostat 20 a 220 ºC (opció 0 a 120 ºC)  Potència 450W a 230V.  
Per a bidons de diàmetre entre 350 i 388 mm
Model MFV460/100PI
Dimensions 1330 x 460 mm. Control PID amb timer 0 a 120 ºC (opció 0 a 90 ºC). Potència 440W a 230V
Per a bidons de diàmetre entre 350 i 413 mm  
Per a Bidons estàndard de 25 litres
Model MFV400/025 
Dimensions 1020 x 400 mm Termostat 20 a 220 ºC (opció 0 a 120 ºC)  Potència 380W a 230V.  
Per a bidons de diàmetre entre 277 i 315 mm
Model MFV400/025PI
Dimensions 1020 x 400 mm. Control PID amb timer 0 a 120 ºC (opció 0 a 90 ºC). Potència 380W a 230V

Per a bidons de diàmetre entre 277 i 315 mm

 

Escalfadors HSHP d'alta temperatura

pdf

Per a Bidons estàndard de 200 litres

Potència: 110 o 230 volts
Material de la camisa: ptfe recobert en tela fibra de vidre
Aïllament: Manta fibra de vidre
Element: Silicona espiral aïllats recollits element de resistència
Control: - 0-90 °c, 0-120 °c, 0-220 °c termòstat ajustable
Cable d'alimentació: 4 metre ho7rn-f
Fixació: Alta temperatura teixit de polièster amb tancament ràpid sivelles ajustables

 

Escalfadors per a contenidors IBC

pdfDissenyades per al seu ús en bidons o dipòsits que continguin qualsevol material que es desitgi mantenir o transformar mitjançant calor. 
Indicats per a bidons plàstics termorresistentes
Camisa de Teflón Poliester
Aïllament de Poliester teixit
Resistència en espiral amb aïllament de silicona
 Sivelles ajustables de tancament ràpid

calibc2

 

 

 

 

hibca

Bandes calefactoras
C-IBC 1300    Dimensions 4400 x 1000mm un circuit de 1300W 230V
                    IP 40  un Termostao 0 a 90 ºC o 0 a 40 ºC
C-IBC 2000    Dimensions 4400 x 1000mm dos circuits de 1000W 230V
                    IP 40 dos Termostats 0 a 90 ºC o 0 a 40 ºC
C-IBC 3000   Dimensions 4400 x 1000 mm très circuis de 1000W 230V
                   IP 40 très Termostats 0 a 90 ºC o 0 a 40ºC
Tapa aïllant
 Tapa IBC   Tapa aïllant amb un forat per el tap
Escalfador de silicona per a la base
HIBC A    Escalfadorr de Silicona 2700W 230V
               IP 40 Sonda de temperatura incorporada
HIBC ACT   Controlador electrónic de temperatura
                  Rang de temperatura 0 a 150 ºC Alimentació 230V

 

Bandes calefactoras per a les indústries Alimentària, i Farmacèutica

pdfBandes Calefactores per Bidons.
Utilització en les indústries Alimentària i Farmacèutica.
• Les mantes calefactores de bidó d'aquesta gamma estan dissenyades per treballar a temperatures de fins a 200 ° C.
• Disponibles per a bidons de 200 Lts. Models especials sota demanda
• Tots els calefactors incorporen el seu propi aïllament tèrmic per augmentar l'eficiència tèrmica.
• Les mantes calefactores de bidó estan específicament dissenyades per fondre o reduir la viscositat dels productes que requereixin majors temperatures de fins a 200 ºC.
• Dissenyat per treballar en bidons METÀL·LICS.

mfa804 Per a Bidons estàndard de 200 litres
Model MFA800/200
Incorpora un termostao de regulació 0 a 200 ºC
Dimensions                : 1990 x 800 mm        
Protecció                    : IP 54

Potència                       : 1200W a 230V
Connexió                      : cable 3 m

 

Escalfadors ATEX per a bidons

pdf

  Escalfador de bidons per a zones classificades Ex
Bidon ELFH 2600 Ex

Tipus *ELFH-2600-Ex

Dades
Categoria de zona II 2G Ex*ed *IIB T4 *Gb II 2D Ex*tb *IIIC T135°C *Db
Certificats *IBExU04 *ATEX 1005X, *PTB 09 *ATEX 1029 O, *IBExU03 *ATEX 1130 X
Temp. funcionament màx. 80 °C
Seguretat tèrmica Classe 2
Grau de protecció IP IP 65 (controlador, connectors de cable *calefactor),
IP 52 (caixa de xapa de metall)
Temperatura ambienti -25 °C *up *to +60 °C
Pes Aprox. 60 kg
Acabat Blau genciana *RAL 5010, superfície interior: negra

Bidon ELFL

Tipus ELFL

Dades
Material Xapa metàl·lica
Element calefactor Amb aïllament de*PTFE
Aïllament Llanes minerals de 50 mm
Fixació Pràctics tancaments ràpids
Cable d'alimentació 1.5 m de llarg amb endoll CEE
Control Regulador de termòstat de tub capil·lar,
limitador de termòstat de tub capil·lar (o equivalent baix comanda)
Seguretat tèrmica Classe 2
Temperatura ambienti De -20 °C a +60 °C
Grau de protecció IP IP 52
Pes Aprox. 19 kg
Acabat Blau genciana *RAL 5010, superfície d'escalfament: negra

pdf

Transferència de calor òptima i uniforme
Grau de protecció IP66
No contenen silicona.
Recobriment complet en PTFE per a un cicle de vida llarg i una màxima fiabilitat contra les bases, àcids, solvents, etc.
Sivelles de tancament ràpid per a un perfecte ajust


bidatex12bidatex10 Models disponibles
MTX 800/200      Dimensions 1990 x 800mm  1050W 230V
                            Calefactor ATEX per bidó de 200 litros
C-IBC 1500 ATEX   Dimensions 4400 x 1000mm  1500W 230V
                            Calefactor ATEX per contenidor IBC
C-IBC TAPA ATEX   Tapa aïllant ATEX perIBC
TAPA MTX 800/200  Tapa aïllant ATEX per bidó de 200 litres
PT100 1201 ATX       PT100 ATEX
REG 1201 ATX   Controlador electrònic de temperatura, ATEX

 

Escalfadors d'immersió per a bidons i dipòsits oberts


Escalfadors portàtils (Series TB, TR, DH i RV)
tr110

De fàcil utilització en recipients oberts amb un nivell de líquid important, i poc variable. L'elecció del model adequat depèn de la càrrega admissible del líquid a escalfar
Són pràctics de manejar, i no necessiten de cap adaptació del recipient a escalfar per a la seva instal·lació.
Poden subministrar diferents models per a aplicacions concretes.
    Sèrie TB per aigua.
    Tub de coure niquelado.Carga específica 6 W / cm2
    Sèrie TR per aigua.
    Tub de coure niquelat. Càrrega específica 6 W / cm2
    Sèrie DH per oli.
    Tub inox AISI 321. Càrrega específica 2 W / cm2
    Sèrie PB per a banys àcids.
    Tub Inox recobert de plom. Càrrega específica 2 W / cm2
    Sèrie RV per a vi.
    Tub Inox AISI 321. Càrrega específica 2 W / cm2

pdf
Escalfadors portàtils (Series BH)
seriesa

Característiques generals
• Grau protecció contra la humitat IP20.
• Tub d'acer inoxidable AISI 316L Ø10 mm.
• Cable de mànega de 3 fils de longitud 1500 mm.
• Tensió normalitzada 230 V CA
Sèries BHA, BHB, BHC, BHX, BHL, i BHP

pdf

Escalfadors per cubes i dipòsits oberts
amov1

Adequats per a l'escalfament de líquids en bótes obertes, amb nivells baixos o variables. Cablejat trifàsic en estrella 400 V en els models estàndard. Altres cablejats sota demanda. Tub de sortida en Inox AISI 304 L amb una longitud d'1 metre. Altres longituds sota demanda. Opcionalment poden incorporar un termòstat de regulació

Sèrie RBA
Escalfadors d'immersió per cuba. En Inox AISI 321. Càrrega específica 2 W / cm2. per aigua
Sèrie RC
Escalfadors de peu de bomba. En Inox Aisi 321. Càrrega específica 2 W / cm2. Per fuel pesat
Models de fabricació especial
Estan dissenyats per a l'escalfament de líquids en bótes obertes, encara amb nivells baixos o molt variables (segons models), per a banys de desgreixatge o de tractament de superfícies Poden adaptar-se a les necessitats del procés, ia les limitacions dimensionals dels equipaments. Es fabriquen models per a calefacció vertical (muntatge en paret), o horitzontal (de fons de cuba)

pdf

 

Escalfadors flexibles de fabricació especial

 • Fàcils de treure i intercanviar

 • Fàcils d'instal·lar

 • Ideal per a aplicacions sofisticades

 • llarga durada

 • Fabricats a mida, a la forma del us recipients, canonades, vàlvules o bombes

 • Temperatures de treball entre 0 i 900 ºC

 • Sistema de calefacció eficient

 • Distribució òptima de la temperatura

 • També per a zones classificades

 • Inclouen aïllament tèrmic

calfesp4

calfesp

calfesp2
Temperatura nominal des de 80 fins 900 ºC pdf
Tensió nominal
Màxim 500V
Densitat calorífica
500 W/m2   -   20000 W/m2
Combinaciones posibles 
Material de la superficie

Teixit plàstic amb o sense recobriment
de PU / PVC

Fibra de vidre amb recobriment de silicona o PTFE Fibra de vidre  sense recobriment Teixit de quars sense recobriment
Fixacions Cinta de
fibra de vidre
Traus, ganxos, tancaments de velcro Cinta de fibra de vidre amb adhesiu de silicona Cordons de quars o de fibra de vidre
Aïllament primari dels fils calefactors  PTFE  Fibra de vidre Tela de quars  Tela de quars
aïllament tèrmic  Escuma plástica  Fibra de vidre  Escuma de silicona

Teixit de quars
llana ceràmica

Superfície exterior de l'aïllament tèrmic

La temperatura superficial a l'exterior de l'aïllament permeten l'ús dels següents materials:
     Tela plàstica con sinrevestimiento, fins a 80ºC
     Fibra de vidre aluminizada fins a 160 ºC
     Fibra de vidre recoberta amb silicona oPTFE, fins a 220ºC
     Fibra de vidre o de quars, sense recobriment, per a temperatures més elevades    

 MODELS PER A CUBES I DIPÒSITS DE GRANS DIMENSIONS
hp 60  Model HP 60
Per a temperatures
fins a 80 ºC

Format per elements calefactors elèctrics segellats en teixit de polièster recobert, rentable i impermeable.
Amb aïllament tèrmic d'escuma de 5 mm d'espessor.
La forma del calefactor HP 60 pot adaptar-se a diverses grandàries de superfícies o contenidors; això inclou obertures rodones i quadrades.
Opcions per a la fixació, per mitjà de ganxos, traus i velcro

pdf
hmg2  Model HMG  
Per a temperatures
fins a 250 ºC
 Està formada per un cable calefactor amb aïllament de PTFE fixat en una reixeta metàl·lica

 

Fundes aïllants

Fundes aïllants
aislamientoaislamiento 2

La coberta aïllant per tambor està dissenyada com una coberta per a un bidó, aïllant i mantenint la temperatura dins del bidó. Quant als estàndards, la coberta d'aïllament per tambor s'ajusta a un bidó estàndard de 200 litres.
 
Models per a bidons estàndard
           · Per bidons de 200 litres
           · Per bidons de 100 litres
           · Per bidons de 50/60 litres
           · Parell bidons de 25/30 litres

 

 

pdf

  
HFI 20

 HFI 20 FUNDA AÏLLANT PER A BIDONS DE 200 L

 

Funda aïllant de fibra de vidre de
gran robustesa i de fàcil muntatge a causa del
sistema de fixació amb teixit adhesiu.
Per a bidons estàndard de 200l.

cubierta ibc 58 1
cubierta 37 1 

 FUNDES Y TAPES AÏLLANTS PER A CONTENIDORS IBC

 

 • CI-IBC PVC
 • CA-IBC NYLON
 • CA-IBC FUNDA
 • CA-IBC DL FUNDA
 • CA-IBC ALUM FUNDA
 • IBC TOP LID  TAPA