Instruments de sobretaula

DELTA OHM

DELTA OHMDELTA OHM
MESURA DE pH
HD 2205.2 Mesura de pH, ORP, temperatura i mV. Grau de protecció IP66. Funció datalogger pdf
HD 2256.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts i salinitat. Grau de protecció IP66. Funció datalogger
HD 2259.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, concentració i índex de saturació d'Oxigen dissolt i pressió baromètrica. Grau de protecció IP66. Funció datalogger.
HD 22569.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts, salinitat, concentració i índex de saturació d'Oxigen dissolt i pressió baromètrica. Grau de protecció IP66. Funció datalogger.
HD 3405.2 Mesura de pH, ORP, temperatura i mV. . Grau de protecció IP66. Funció datalogger pdf
HD 3456.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV.conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts i salinitat. Grau de protecció IP66. Funció datalogger
MESURA DE CONDUCTIVITAT
HD 2206.2 Mesura de temperatura conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts i salinitat. Grau de protecció IP66. Funció datalogger pdf
HD 2256.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts i salinitat. Grau de protecció IP66. Funció dataloggerr
HD 2259.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, concentració i índex de saturació d'Oxigen dissolt i pressió baromètrica. Grau de protecció IP66. Funció datalogger.
HD 22569.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts, salinitat, concentració i índex de saturació d'Oxigen dissolt i pressió baromètrica. Grau de protecció IP66. Funció datalogger.
HD 3406.2 Mesura de temperatura conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts i salinitat. Grau de protecció IP66. Funció datalogger pdf
HD 3456.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV.conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts i salinitat. Grau de protecció IP66. Funció datalogger
MESURA DE L'OXIGEN DISSOLT
HD 2259.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, concentració i índex de saturació d'Oxigen dissolt i pressió baromètrica. Grau de protecció IP66.
Funció datalogger.
pdf
HD 22569.2 Mesura de pH, ORP, temperatura, mV, conductivitat, resistivitat, sòlids dissolts, salinitat, concentració i índex de saturació d'Oxigen dissolt i pressió baromètrica. Grau de protecció IP66. Funció datalogger.
HD 3409.2 Mesura de temperatura concentració i índex de saturació d'Oxigen dissolt i pressió baromètrica. Grau de protecció IP66.
Funció datalogger
pdf
ELÈCTRODES Y SONDES
Ph Elèctrodes combinats de pH i temperatura, amb, i sense mòdul SICRAM de reconeixement automàtic pdf
Conductivitat Elèctrodes combinats de conductivitat i temperatura, amb, i sense mòdul SICRAM de reconeixement automàtic
O2 dissolt Sondes d'oxigen dissolt
Temperatura Sondes Pt 100 amb mòdul SICRAM de reconeixement automàtic
MESURA DE LA TERBOLESA
HD 25.2 Mesura de la terbolesa. Grau de protecció IP66. Funció datalogger. pdf
ACCESSORIS Accessoris de muntatge i solucions patró