Resistencies d'abraçadera
RESISTENCIAS DE ABRAZADERA MODELOS STANDARD RESISTÈNCIES D'ABRAÇADORA
MODELS ESTÀNDARD

Resistències blindades, no estances, amb embolcall exterior en planxa d'acer. Càrrega màxima recomanable 4 W/cm2 .
Les connexions poden ser, amb cables, amb terminals roscats o amb endoll de connexió. Indicar diàmetre, ample, potència, tensió i tipus i situació de les connexions. Poden incloure's forats o entalladures. Poden dur termoparell incorporat.
pdf
RESISTENCIAS DE ABRAZADERA MODELOS HERMETICOS

RESISTÈNCIES D'ABRAÇADORA MODELS HERMÈTICS
Molt indicades per a boquilles d'injecció i llocs propicis a la caiguda de materials, a causa de la seva construcció totalment hermètica.
Estan fabricades en tub de llautó, la caputxa està soldada al cos de la resistència.
Poden incorporar un termoparell.

MODELS ESTÀNDARD POTÈNCIES EN W NORMALITZA A 230V

Ø mm AMPLE MM.
20 25 30 35 40 45 50
30 75 95 110/150 130 150 170 190
35 90 110 140 150 175 200 220
40 100 125 180 190 225 225 250
42 105 130 160 185 210 235 265
45 110 140 175 200 225 255 285
50 125 160 200 220 250 285 315
55 140 175 205 240 275 310 345
60 150 190 225 265 300 340 375
65 165 205 245 285 325 370 410
70 175 220 265 305 350 400 440
75 190 235 280 330 375 425 470
80 200 250 300 350 400 450 500
85 215 265 320 375 430 480 535
90 225 280 340 400 450 510 565
95 240 300 360 420 475 535 600
100 250 315 375 440 505 565 630
RESISTENCIAS DE ABRAZADERA MODELOS CON ELEMENTOS CERAMICOS RESISTÈNCIES D'ABRAÇADORA MODELS AMB  ELEMENTS CERÀMICS
Resistències blindades, no estances, amb embolcall exterior en planxa d'acer i element calefactor muntat sobre elements ceràmics. Càrrega màxima recomanable 8 W/cm2.
Les connexions poden ser, amb cables, amb terminals roscats o amb endoll de connexió. Indicar diàmetre, ample, potència, tensió i tipus i situació de les connexions. Poden incloure's forats o entalladures. Poden dur termoparell incorporat.
pdf
RESISTENCIAS DE ABRAZADERA MODELOS CON ELEMENTOS BLINDADOS

RESISTÈNCIES D'ABRAÇADORA MODELS AMB ELEMENTS BLINDATS
A l'estar fabricades amb resistències blindades, l'estanquitat de l'element calefactor està assegurada en condicions normals d'utilització.

Al combinar la transferència de calor per conducció amb la de radiació, i tenint en compte la seva elevada càrrega específica (de 6 a 10 W /cm2 ) s'aconsegueixen velocitats d'escalfament bastant elevades.

La temperatura de treball arriba a fins als 750 ºC, i és possible un control de temperatura de la resistència a través de termoparells instal·lats en l'interior dels elements blindats.
Els elements blindats poden ser circulars o plans.
Es fabriquen sempre sobre comanda.

RESISTENCIAS DE ABRAZADERA MODELOS CON REFRIGERACIÓN

RESISTÈNCIES D'ABRAÇADORA MODELS AMB REFRIGERACIÓ
Aquest model, equipat amb un ventilador per a refrigeració, està dissenyat per a aplicacions tals com l'extrusió de matèries plàstiques en les quals es precisa una temperatura elevada i una refrigeració directa.

El conjunt està constituït per una o mes resistències amb elements ceràmics, tancat tot això en un embolcall exterior en xapa d'acer inoxidable equipat amb un ventilador per a refrigeració, amb connexió independent dels elements calefactors i equipat amb un sistema de tancat ràpid, per a facilitar la instal·lació.

Es fabriquen a partir d'unes dimensions mínimes de Ø 56x120mm Poden equipar-se amb orificis per a sonda i suports per a termoparell

RESISTENCIA ABRAZADERA PARA BOQUILLA MODELO DBM

RESISTÈNCIA D'ABRAÇADORA PER A BOQUILLA MODEL DBM
Fabricada a partir del model MAXI WRP, la seva aplicació principal són les boquilles d'injecció de plàstic, però la seva utilitat s'àmplia a altres usos industrials que requereixen aport de calor a superfícies de forma cilíndrica, tuberals, etc.

PROGRAMA DE SUBMINISTRAMENT

POTENCIA W Ø INT. mm. LONGITUD mm. SORTIDA TERMOPARELL
300 30,0 30,0 Rad. 45º -
400 30,0 38,0 Rad. 45º -
350 32,0 30,0 Tangencial Fe-Ko (J)
500 38,0 32,0 Tangencial Fe-Ko (J)
450 40,0 30,0 Rad. 45º -
350 42,0 22,0 Tangencial -
450 44,0 34,9 Tangencial -
500 50,0 34,0 Rad. 45º -
350 50,8 25,4 Tangencial -

 

pdf
RESISTENCIAS OMH PARA BOQUILLAS

RESISTÈNCIES OMH PARA BOQUILLAS
Està formada per una resistència externa model MAXI WRP bobinada en espiral amb una protecció exterior i uns anells de protecció en els extrems per a evitar que les possibles fugues de material afectin a a la resistència blindada. Els models standard incorporen un termoparell K

PROGRAMA DE SUBMINISTRAMENT

MODEL Ø Int. mm. Ø Ext. mm. Long. L mm. W a 230V
OMH 5 31,5 49,2 78 500
OMH 20 31,5 49,2 105 700
OMH 50 42,0 59,7 172 1300
OMH 80 42,0 59,7 190 1400
OMH 125 50,0 67,7 335 1700
OMH 200 64,0 81,7 295 2400 a 400V
pdf
MODELO WRP/M EMBEBIDAS EN LATÓN

RESISTÈNCIES MICRO-TUBULARS CONFORMABLES (COILS) MODEL WRP/M REFOSES EN LLAUTÓ
Llistat de possibilitats de fabricació.
Potència màxima 15 W/cm2 .
Es poden subministrar amb termoparell inclòs Sortides estàndard: axial, radial o tangencial

PROGRAMA DE SUBMINISTRAMENT

DIÀMETRE INTERIOR mm. LONGITUD MÍNIMA mm. LONGITUD MÀXIMA mm. CATESSOR DE LA PARET mm.
12-15 25 120 4,5-5,5
16-18 25 200 4,5-5,5
19-21 25 150 4,5-5,5
22-26 25 100 4,5-5,5
27-36 36 100 4,5-5,5
37-41 36 90 4,5-5,5
40 35 80 5,0-5,5
43 35 70 4,5-5,5
46 35 70 5,5
53 35 60 5,5
58 35 50 5,0-5,5
59 35 50 5,5
pdf
RESISTENCIAS CATECIALES EMBEBIDAS EN FUNDICION RESISTÈNCIES CATECIALS  REFOSES
L'element calefactor es troba embegut en l'interior d'un cos de fosa d'alumini, llautó, bronze, o ferro. S'adapten perfectament a condicions extremes de funcionament, (xocs, vibracions etc.) i ens permeten assegurar un escalfament uniforme tant pla com cilíndric. La colada, per gravetat, es fa amb un motlle de sorra o metàl·lic, segons la quantitat de peces, i les característiques mecàniques requerides. Poden anar equipades amb conductes interiors, per a refrigeració per aigua o fluid tèrmic en circulació, per a l'escalfament d'aire comprimit, o altre tipus de gas a pressió. Formant dues semi-abraçadores són una excel·lent alternativa per a l'escalfament de tubs o de reactors.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Alimentació: monofàsica o trifàsica, 230/400V o altra sota demanda.
Càrrega especifica màxima sobre l'element: 20 W/cm².
Pesos màxims: Alumini 400 Kgs. Llautó 300 Kgs.
Caixa de connexions estanca o antideflagrant. Connexions elèctriques per borns roscats o cable soldat sobre les sortides dels elements calefactors.
Fabricació i acabats sota demanda · Ens-amblat per cargols.
Calorifugat sota demanda segons temperatura.
TEMPERATURES DE TREBALL RECOMANADES
Alumini. 400 ºC
Llautó 600 ºC
Bronze 650 ºC
Fundició 750 ºC
pdf
RESISTENCIAS PLANAS RESISTÈNCIES PLANÀS
Resistències blindades, no estanques, amb embolcall exterior en planxa d'acer.
Càrrega màxima recomanable 4 W/cm2 .
Les connexions poden ser, amb cables, amb espàrrecs o amb endoll de connexió.
pdf