Calefactors d'aire

CALEFACTORS D'AIRE CALENT DE OSRAM SYLVANIA

Elements calefactors de reduïdes dimensions i molt baixa inèrcia tèrmica amb potències elèctriques de fins a 192 KW i pressions de treball de fins a 10,5 bar (150 PSI).Aquests elements són ideals per a una gran varietat de processos industrials.
El seu programa de fabricació comprèn una àmplia gamma de productes estàndard, i la possibilitat de fabricacion especial d'acord amb les necessitats del client.

SERIES I, II, III HEATERS
Elements calefactors de reduïdes dimensions i molt baixa inèrcia tèrmica. Cos exterior de Vidre
Potències elèctriques de fins a 2050W, pressions de 0,5 bar (7 PSI) i temperatures de 871ºC Informació mes detallada en l'apartat de cada model.
Tipus A. Tub de cristall de quars cilíndric, Cota A = longitud, Cota B = diàmetre sortida d'aire Tipus B. Tub de cristall de quars, cilíndric, acabat en punta cònica Cota A = longitud total Cota B = diàmetre del tub. Cota C = diàmetre sortida d'aire
pdf
hotairt HOT AIR TOOLS
Elements calefactors amb cos de inox. 304, molt baixa inèrcia tèrmica amb potències elèctriques de fins a 3500W, pressions de 4,2 bar(60 PSI) i temperatures de 760ºC. Termoparell  tipus K incorporat
pdf

SERPENTINE II, VI TRIPLE PASS HEATERS

Elements calefactors amb baixa inèrcia tèrmica, potències elèctriques de fins a 8KW, pressions de 1,75 bar (25 PSI) i temperatures de 815ºC.
Estan constituïts per una carcassa exterior i una base en la qual es connecta l'element calefactor

pdf
INLINE HEATERS
Elements calefactors de baixa inèrcia tèrmica amb potències elèctriques de fins a 18KW, pressions de 10 bar (150 PSI)i temperatures de 760ºC Els models A permeten una temperatura de l'aire d'entrada de 480ºC Els models B permeten una temperatura de l'aire d'entrada de 92ºC
pdf
FLANGED INLINE SYSTEM
Elements calefactors amb protecció tèrmica, baixa inèrcia tèrmica amb potències elèctriques de fins a 192 KW, pressions de 10 bar (150 PSI) i temperatures de 760ºC.Dissenyats per a suportar altes pressions i cabals elevats. Construïts en inox AISI 304.
pdf
SUREHEAT JET
El calefactor SureHeat JET, subministra aire calent per a aplicacions industrials. El seu disseny facilita una aplicació precisa i controlada del cabal d'aire necessari.Pot utilitzar-se en tot tipus d'operacions tals com segellat, assecat, esterilitzat etc..
pdf
SUREHEAT MAX
El calefactor SureHeat JET, subministra aire calent per a aplicacions industrials. El seu disseny facilita una aplicació precisa i controlada del cabal d'aire necessari.Pot utilitzar-se en tot tipus d'operacions tals com segellat, assecat, esterilitzat etc..
pdf

Skorpion

Equip compacte amb regulació i ventilador incorporado  Potencia 3000W a 240V Temperatura màxima 650 ºC
Cabal màxim d'aire 280 l/m

pdf
CONTROL DE TEMPERATURA
L'elevada temperatura a la qual treballa l'element calefactor de tots els models de calentadors Osram-Sylvania, obliga a un control molt precís de la temperatura de sortida de l'aire per a evitar danys en el filament calefactor. A més és molt recomanable i imprescindible en la majoria dels casos la instal·lació d'un control de cabal que desconnecti el calentador per sota d'un mínim preestablert. Els únics models en els quals pot obviar-se la instal·lació del control de cabal són els de les series SureHeat JET i SureHeat MAX a causa de el seu doble control de temperatura. No obstant això és recomanable instal·lar-lo.Tots els equips de regulació incorporen un contacte obert per a la connexió d'un atur extern.
La etapa de potencia esta constituida per relés de estat sólid.
pdf