Manòmetres portàtils
DELTA OHM

 

MODEL CARACTERISTIQUES pdf  
DELTA OHM HD 2304.0 Manòmetre-Termòmetre.
Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial.
Grau de protecció IP67
Més informació al document PDF
DELTA OHM HD 2124.1 Manòmetre-Termòmetre amb dues entrades.
Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial.
Grau de protecció IP67
HD 2124.2 amb Funció Datalogger
Més informació al document PDF
HD 2124.2
DELTA OHM HD 2114.0 Micromanómetro-Termòmetre.
Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial.
Mòdul de pressió diferencial intern f. E. + / - 20 mbar.
Grau de protecció IP67.
HD 2114.2 amb funció datalogger
Més informació al document PDF
HD 2114.2
DELTA OHM HD 2134.0 Micromanómetro-Termòmetre.
Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial.
Mòdul de pressió diferencial intern f. e. + / - 200 mbar.
Grau de protecció IP67.
HD 2134.2 amb funció datalogger
Més informació al document PDF
HD 2134.2
DELTA OHM HD 2164.0 Micromanómetro-Termòmetre.
Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial.
Mòdul de pressió diferencial intern f. e. + / - 2000 mbar.
Grau de protecció IP67
HD 2164.2 amb funció Datalogger
Més informació al document PDF
HD 2164.2
DELTA OHM HD 2114B.0 Baròmetre-Termòmetre.
Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial.
Mòdul de pressió intern per pressió atmosfèrica escala 600/1100 mbar.
Grau de protecció IP67
HD 2114B.2 amb funció Datalogger
Més informació al document PDF
HD 2114B.2
DELTA OHM DO 9704 2 entrades per a pressió i / o temperatura.
Memoritza els valors màxim i mínim.
Pot fer mesures de cabal
Funció datalogger.
Més informació al document PDF
tp704- SONDES DE
PRESSIÓ
2 series de sondes de pressió per portàtils pdf
DELTA OHM SONDES DE
TEMPERATURA
Sondes Pt 100 amb mòdul SICRAM de reconeixement automàtic pdf
DELTA OHM SONDES DE
TEMPERATURA
PER D0 9704
Sondes Pt 100 del model TP879 pdf
 
ACCESSORIS MODEL DESCRIPCIÓ
DeltaLog 9 Software per a descàrrega i gestió de dades al PC pdf
DeltaLog 7 Software per HD 778TCAL
HD 2110CSNM Cable de connexió per RS232C. (MiniDIN 8polos/sub D femella) pdf
HD 2101USB Cable de connexió USB 2.0 ( connector tipus a MiniDIN 8 pols)
AF 2060 Alimentador estabitlizat de tensió 230V / 9Vcc 300mA
S'print BT Impressora tèrmica de 24 columnes
CPA Cable de connexió per les sondes de pressió al instrument DO 9704 pdf
CPRS232C Cable de connexió per la sortida serial del instrument DO 9704
PP 471 Mòdul SICRAM interfaz entre  l'instrument i les sondes de les series TP 704 i TP 705 cable de 2 m pdf