Controls frigorífics

Refrigeració Avançada

 

DESCRIPCiÓ                  
(Mes informació en el document PDF)

   
V800 Controlador de vàlvula d'expansió electrònica
per polsos
v800 pdf
V910 Mòdul per a injecció de líquid en els sistemes en cascada.
Específic para CO2 sub-crític
v910 pdf
PXV Vàlvules d'expansió electrònica per polsos pxv pdf
XVD420-OPEN Controlador de les Vàlvules d'Expansió
electròniques pas a pas bipolar
xvd420 pdf
SXVB Vàlvules d'Expansió
electròniques pas a pas bipolar
sxvb pdf
EWRC300LX-
500LX(Colface)               
Control per a cambres frigorífiques ewrc300 pdf
EWHT800LX Control avançat per a Temperatura i Humitat, Velocitat ventiladors en processos d'assecat i atmosfera controlada pdf
ID983LX -
ID985/E/CK LX
Controls compactes avançats per a aplicacions frigorífiques id985v pdf
ID985LX/V - S/E/CK (LX/MB) Serie ID avançada amb funcions especials pdf
EWDR983/985 CS/LX Regulador electrònic per a equips refrigerants
format Guia Din
ewdr985cs pdf
IWP985LX Regulador electrónico partido para equipos refrigerantes ventilados

iwkiwp

 

pdf
RTN400 - 600
RTX600
Control avançat per a supermercat i mobles
amb grup incorporat
rtn400 pdf
RTX600/V -
RTD600/V
Control avançat amb gestió vàlvula expansió electrònica i algorismes estalvio energètic pdf
TECLADOS
KDE - KDW - KDT
Teclats per a la sèrie RTX/RTD/RTN kde pdf
EWCM4180 Control compacte per a centrals de compressors
i/o ventiladors

ewcm4180 pdf
EWCM EO 8900-9100-9900 Control avançat per a central de
compressors / ventiladors
eo8900 pdf