Control del microclima
INSTRUMENTS PER A L'ESTUDI, LA MESURA I EL CONTROL DEL MICROCLIMA  

hd321

hd323

 

 

 

HD32.1 Datalogger per a l'estudi la mesura i el control del Microclima en els llocs de treball, d'acord amb les següents normes:

 

UNI EN ISO 7.726 Ergonomia dels ambients tèrmics.

UNI EN ISO 7.730 Ambients tèrmics moderats. Determinació dels índexs PMV i PPD

UNI EN ISO 27.243 Ambients calorosos. Estimació de l'estrès tèrmic, basat en l'índex WBGT

UNI EN ISO 7.933 Ergonomia de l'ambient tèrmic

UNI ENV ISO 11.079 Avaluació d'ambients freds

UNI EN ISO 8.896 Ergonomia de l'ambient tèrmic. Determinació de la taxa metabòlica

 

 

 

pdf

HD32.2 Datalogger per a la mesura de l'índex WBGT en ambients moderats

HD32.3 Datalogger per a la mesura de l'índex WBGT en ambients molt calents, i del índexs PMV i PPD en ambients moderats.

pdf