Temporitzadors

 

Temporitzadors mecanics

TEMPORITZADORS MECANICS PER A APLICACIONS FRIGORIRIQUESrancolog

Eliwell MODEL   pdf

SERIE E 15

TemporiTzador particularment indicat per a el deglaç
en l'evaporador extern d'una bomba de calor