Il·luminació i radiació

DELTA OHM

 

 

Sensors d'illuminació

MODEL CARACTERISTIQUES
DELTA OHM HD 2021 T Transmissor d'il luminació. Espectre Corba V (λ). Sensor fotodíode de Si pdf
HD 2021 T1 Transmissor d'il.luminació. Espectre 450 ... 950 nm. Sensor fotodíode de Si
HD 2021 T2 Transmissor d'il luminació. Espectre UVA. Sensor fotodíode de GaP
HD 2021 T3 Transmissor d'il luminació. Espectre UVB. Sensor fotodíode de SiC
HD 2021 T4 Transmissor d'il luminació. Espectre UVC. Sensor fotodíode de SiC
HD 2021 T6 Transmissor d'il luminació. Espectre Corba V (λ). Sensor fotodíode de Si

Sensors de radiació

MODEL CARACTERISTIQUES
DELTA OHM LP PHOT 01 Sonda fotomètrica per mesurar luminància pdf
LP RAD 01 Sonda radiomètrica per mesurar radiació
LP PAR 01 Sonda radiomètrica per mesurar PAR
LP UVA 01 Sonda radiomètrica per mesurar UVA
LP UVB 01 Sonda radiomètrica per mesurar UVB
LP UVC 01 Sonda radiomètrica per mesurar UVC
DELTA OHM LP PHOT 02 Sonda fotomètrica per mesurar luminància en lux
LP PHOT 02 AC Sonda fotomètrica per mesurar luminància en lux . Senyal de sortida 4..20mA
LP PHOT 02 AV Sonda fotomètrica per mesurar luminància en lux . Senyal de sortida 0..1 V, 0..5 V, 0..10V
LP UVA 02 Sonda radiomètrica per mesurar UVA
LP UVA 02 AC Sonda radiomètrica per mesurar UVA. Senyal de sortida 4..20mA
LP UVA 02 AV Sonda radiomètrica per mesurar UVA. Senyal de sortida 0..1 V, 0..5 V, 0..10V
LP UVB 02 Sonda radiomètrica per mesurar UVB.
ACCESSORIS PER SENSORS DE RADIACIÓ
MODEL CARACTERISTIQUES
DELTA OHM LP BL Base anivelladora per sondes pdf
LP S1 Estrep per fixar els sensors
LP S2 Equip compost de suport i nivell per fixar els sensors LP PHOT  a la base
LP SP1 Pantalla de protecció de material plàstic resistent a UV
LP SG Cartutx per cristalls de silicagel que inclouen OR
LP G Pack de 5 càrregues de cristalls de silicagel
DELTA OHM HD 978 TR3 Convertidor de senyal configurable. Entrada -10 a 60 mV. Sortida 4 ... 20mA pdf
HD 978 TR4 Convertidor de senyal configurable. Entrada -10 a 60 mV. Sortida 0...10V
HD 778 TCAL Simulador de senyals. Generador de tensió amb rang -60 / +60 mV.

Piranòmetres i albedòmetres

PIRANÒMETRES
MODEL CARACTERISTIQUES
DELTA OHM LP PYRA 02 Piranòmetre de Classe I segons ISO 9060. pdf
LP PYRA 02 AC Piranòmetre de Classe I segons ISO 9060.. Sortida 4...20 mA
LP PYRA 02 AV Piranòmetre de Classe I segons ISO 9060.. Sortida 0...1V cc 0...5 Vcc 0...10 Vcc
DELTA OHM LP PYRA 03 Piranòmetre de Classe II segons ISO 9060.
LP PYRA 03 AC Piranòmetre de Classe II segons ISO 9060.. Sortida 4...20 mA
LP PYRA 03 AV Piranòmetre de Classe II segons ISO 9060.. Sortida 0...1V cc 0...5 Vcc 0...10 Vcc
DELTA OHM LP PYRA 12 Piranòmetre de Classe I segons ISO 9.060. Amb anell d'ombra.
LP PYRA 12 AC Piranòmetre de Classe I segons ISO 9.060. Amb anell d'ombra.. Sortida 4...20 mA
LP PYRA 12 AV Piranòmetre de Classe I segons ISO 9.060. Amb anell d'ombra.. Sortida 0...1V cc 0...5 Vcc 0...10 Vcc
ALBEDÒMETRES
MODEL CARACTERISTIQUES
DELTA OHM LP PYRA 05 Albedòmetre compost per dos piranòmetres de Classe I segons ISO 9.060. pdf
LP PYRA06 Albedòmetre compost per dos piranòmetres de Classe II segons ISO 9.060..
NETRADIÒMETRE
MODEL CARACTERISTIQUES
lpnet07 LP NET 07 Mesurador de irradiància neta pdf
ACCESSORIS
MODEL CARACTERISTIQUES
DELTA OHM
lpsp1
LP S1 Estrep per fixar els piranòmetres pdf
LP S2 Equip compost de suport i nivell per fixar el LP Pyra 03 a la base
LP SP1 Pantalla de protecció (superior) per al LP Pyra 05
LP SP2 Pantalla de protecció per al LP PYRA 03
LP SP3 Pantalla de protecció (inferior) per al LP Pyra 05
LP SG Cartutx per cristalls de silicagel que inclouen OR
LP G Pack de 5 càrregues de cristalls de silicagel
CP AA 1.5 Cable de 4 pols L = 5 m per LP PYRA 02 LP PYRA 03 LP PIRA 12 LPPHOT 02, LP UVA 02. Resistent a la radiació UV
CP AA 1.10 Cable de 4 pols L= 10 m per LP PYRA 02 LP PYRA 03 LP PIRA 12 LPPHOT 02, LP UVA 02. Resistent a la radiació UV
CP AA 2.5 Cable de 7 pols L = 5 m per LP PYRA 05 LP PYRA 06 LP UVB 02. Resistent a la radiació UV
CP AA 2.10 Cable de 7 pols L= 10 m per LP PYRA 05 LP PYRA 06 LP UVB 02. Resistent a la radiació UV
DELTA OHM HD 978 TR3 Convertidor de senyal configurable. Entrada -10 a 60 mV. Sortida 4 ... 20mA pdf
HD 978 TR4 Convertidor de senyal configurable. Entrada -10 a 60 mV. Sortida 0...10V
HD 778 TCAL Simulador de senyals. Generador de tensió amb rang -60 / +60 mV..