Instruments de control industrial

Instruments de control industrial

Dataloggers i registradors
visualitzadors
Temperatura

 id="system-readmore" />

REGULADORS PID i CONTROL DE PROCESSOS

 

 

Pixys Serie DRR

logo pixys

 Model  Entrada configurable Alimentació Sortides  Folleto  Manual  
 Models per a guìa DIN   
DRR 227-12ABC Termoparells K, J, S, R, N, B
Termorresistencies PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K 
Entrada lineal 0/4..20mA , 0..10V 0..40mV
Potenciometres F.S. 6/150Kohm
1 Entrada digital
24..230Vca/cc+/-15% 
50/60 Hz
 2 Relès + SSR  SERIE EW7220.pdf  SERIE EW7220.pdf drr245
 DRR 245-21ABC-T Termoparells K, J, S, R
Termorresistencies PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K 
Entrada lineal 0/4..20mA , 0..10V 0..40mV
Potenciometres F.S. 6/150Kohm
1 Entrada digital PNP
1 Entrada TA per a transformador amperometric 50A/50mA
2 Relès + 1 SSR / V /mA + RS485 +CT              SERIE EW7220.pdf  SERIE EW7220.pdf
 DRR 450-12A-T128  Termpoarells K, J, T, E  24 Vcc  1 SSR 5V int, + 1 SSR aux. 24 VCC + RS485  SERIE EW7220.pdf  SERIE EW7220.pdf  drr450

TERMOSTATS ELECTRONICS

 TERMOSTATS ELECTONICS MODEL FORMAT ALIMENTACIÓ ENTRADA SORTIDES
RELÈ
 

icplusICPlus915dr4020ew7220
IDW 961       
32 x 74 mm

profunditat 59 mm
230V 1 Sonda NTC inclosa 1 pdf
IDW 971 2 Sondes NTC incloses 2
IDW 974 2 Sondes NTC inclose 2
EW PLUS 961               32 X 74 mm
profunditat
59 mm

230 V
(Embalatge fabricant)1 Sonda NTC 1 pdf
EW PLUS 971 2 Sondes NTC 2
EW PLUS 974 2 Sondes NTC 3
EW PLUS 978 2 Sondes NTC 4
ID PLUS 902
32 x 74 mm
profunditat
59 mm
Segons model 

12Vca/cc
230Vca
1 Configurable   NTC/PTC/PT1000 1 pdf
ID PLUS 961 1 Configurable   NTC/PTC/PT1000 1
ID PLUS 971 2 Configurables   NTC/PTC/PT1000 2
ID PLUS 974 3 Configurables   NTC/PTC/PT1000 3 pdf
ID PLUS 978 2 Configurables   NTC/PTC/PT1000 4
IC PLUS 902
32 x 74 mm
profunditat
59 mm
Segons model
12Vca/cc
12/24 Vca/cc
230Vca
Configurable segons model
NTC/PTC
PT100/TCJ/TCK
0..1V/0..5V/0..10V/0..20mA/4..20mA
1 pdf
IC PLUS 915
2
EW PLUS 400

32 x 74 mm
profunditat 36 mm
(Termostat 
curt)

12Vca/cc
(Embalatge Fabricant)
1 Sonda NTC  1 pdf
DR 4020 Guía DIN 4 mód. Segons model
12...36Vca/cc
95...240Vca
Configurable segons model
NTC/PTC/PT1000

PT100
TCJ/TCK/TCR/TCS/TCT
0..1V/0..5V/0..10V/0..20mA/4..20mA
2 pdf
EW 7210 72 x 72 mm
Prof.  80 mm

Segons model
12...36Vca/cc
95...240Vca

Configurable segons model
NTC/PTC
PT100
TC
1 pdf
WM 961
WM 971
Termostats d'un punt d'intervenció per a montatge en paret.  Dimensions 124x80mm Profunditat 25mm.
Sonda exterior, PTC/NTC configurable, no inclosa
pdf 

INDICADORS DIGITALS DE TEMPERATURA

Indicadors per a montar en panell.

(Información completa en el document PDF)

  MODEL FORMAT ALIMENTACIÓ ENTRADA
EWTL 300 EWTL 300 28,6 x 48 x13,5 mm Batería 1,5V
(Durada 12 mesos)
Sonda incorporada pdf
EWTL 310 30 x 62 x 19 mm Batería 1,5V 
(Durada 12 mesos)
Sonda incorporada
DST 8
30 x 66 x 12,6 mm Batería solar integrada Sonda incorporada
EM 300 EM 300 32 x 74 mm.
Prof.   30 mm
230 Vca +/- 10%
50 / 60 Hz
1 NTC
emplus600 EM PLUS 600 32 x 74 mm
Prof. 59 mm

Segons model
12 Vca/cc
12...24 Vca/cc
230 Vca

Segons model
      NTC / PTC
      PT100 / TCJ / TCK
      0..1V / 0..5V / 0.10V / 0..20mA / 4..20mA
pdf
C91 C 91 48 x 48 mm  
Prof. 86mm
90...250 Vca
47 / 63 Hz
Segons model
       J, K, T, E, B, R, S, N, L, RTD: PT100 DIN, PT100 JIS
     4..20mA

pdf
do9404 DO 9404 96 x 96 mm.
Prof.  120mm
Segons model
24 Vca/cc
230 Vca
2 Entrades configurables
   0/20 mA / ,4/20 mA / 0/1 V / 0/5 V /  0/10 V
pdf
 hd9022 HD 9022 48 x 96 mm.
Prof.  145 mm
Segons model
24 Vca/cc
110....230 Vca
Configurable
0/20 mA / 4/20 mA / 0/1V /  0/5 V / 0/10 V / , Pt 100
pdf
str551  str551a STR 551

48 x 96 mm.
Prof. 48 mm

  
   24..230 Vca/cc ±10%
50/60 Hz
1 Analògica configurable
Termoparells K, J, S, R, T, E, N, B
Termorresistencies PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K)
0/4..20mA (40000 punts), 0..10V (54000 punts), 0..60mV (16000 punts), 
Potenciometres F.S. 6/150Kohm (50000 punts)
Entrada lineal personalitzable (màx 16 punts de rampa)
2 Digitals PNP
 pdf  
STR 561 1 Analògica configurable
ADC a 23 bit (8000000 punts).
Max 2 cel·les de càrrega en paral·lel de 350Ω, o max 4 cel·les de càrrega en paral·lel de 720Ω
- linearidad <0,01% sobre el F.S. - Deriva tèrmica <0.001% sobre el F.S./°C
- Camp de mesura màxim 39 mV - Màxima sensibilitat cel·les 7mV / V
Potenciòmetre: mínim 200Ω (10000 punts)
amb possibilitat de linearització personalitzable (max 16 punts de rampes)
2 Digitals PNP
1 Encoder
STR 571 3 Digitals
2 PNP/NPN
1 PNP
1 Analogica para potenciometre
MODELS PER A INTERIORS MONTATGE EN PARET  
tcha

TA-D
THA-D
TCA-D
TCHA-D

85 x100 x26 mm 10 ... 28 Vcc Sondes incorporades:  
          TA-D  Temperatura
          THA-D Temperatura i Humitat
          TCA-D Temperatura i CO2
          TCHA-D Temperatura CO2 i humitat
pdf

INDICADORS DIGITALS, PORTÀTILES DE TEMPERATURA

TERMÓMETRES PORTÁTILS PER A SONDA Pt100 pdf
TERMÓMETRES PORTÁTILS PER A SONDA TERMOPARELL pdf
TERMÓMETRES PER INFRARROJOS, SENSE CONTACTE pdf
DATALOGGERS ELIWELL pdf

{

 

SONDES DE TEMPERATURA

Categoría:Sondas y Transmisores de señal

 

 

 

 

Humitat
Pressió
Temporitzadors
Programabilitat
Controls Frigorifics
Sistemes i connectivitat Eliwell
Registradors de dades sense paper
Mòduls d'adquisició i transmissió per xarxes
[HMI] Interfície humana per a la màquina Industrial
Accessoris per a regulació