Instruments portàtils i sobretaula

Instruments portàtils i sobretaula

TERMÒMETRES PORTÀTILS DELTA OHM PER SONDA PT100
Manòmetres portàtils, Indicadors de pressió i temperatura
Termohigrometres, Indicadors d'humitat i temperatura
Anemòmetres portàtils
Termòmetres termoparell
Medidors de pH, Conductivitat i O2
Sonòmetres
Luxòmetres portàtiles
Instruments de sobretaula
Dataloggers portàtils