Dataloggers portàtils

DELTA OHM

TEMPERATURA HD 2107.2 Termòmetre Sondes Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 i NTC. Funció datalogger. Grau de protecció IP67 pdf
HD 2127.2 Termòmetre Sondes Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 i NTC. 2 entrades Funció datalogger. Grau de protecció IP67
HD 2108.2 Termòmetre Sondes termoparell. Funció datalogger. Grau de protecció IP67 pdf
HD 2128.2 Termòmetre Sondes termoparell. 2 entrades Funció datalogger. Grau de protecció IP67
HD 2178.2 Termòmetre Sondes Pt 100 i TC. 2 entrades, una per cada model de sonda Funció datalogger. Grau de protecció IP67. pdf
DATALOGGER
MULTIENTRADA
Mesura i registre de temperatura, 8 o 16 canals. Sondes Pt 100 o TC segons model pdf
HUMITAT I TEMPERATURA HD 2101.2 Termohigròmetre. Funció datalogger. Grau de protecció IP67 pdf
PRESSIÓ I TEMPERATURA DO 9704 2 entrades per a pressió i / o temperatura (sonda Pt 100). Memoritza els valors màxim i mínim. Funcion datalogger. pdf
HD 2124.2 Manòmetre-Termòmetre amb dues entrades. Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial. Grau de protecció IP67. Funció datalogger.
HD 2114.2 Micromanómetre-Termòmetre. Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial. Mòdul de pressió diferencial intern fons escala + / - 20 mbar. Grau de protecció IP67. Funció datalogger
HD 2134.2 Micromanómetre-Termòmetre. Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial. Mòdul de pressió diferencial intern fons escala + / - 200 mbar. Grau de protecció IP67. Funció datalogger
HD 2164.2 Micromanómetre-Termòmetre. Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial. Mòdul de pressió diferencial intern fons escala + / - 2000 mbar. Grau de protecció IP67. Funció datalogger
HD 2114B.2 Baròmetre-Termòmetre. Mesura pressió absoluta, relativa i diferencial. Mòdul de pressió intern per pressió atmosfèrica escala 600/1100 mbar. Grau de protecció IP67. Funció datalogger
CONSTANTS ELECTROQUÍMIQUES HD 2105.2 Mesura de pH, ORP, temperatura i mV. Funció datalogger. Grau de protecció IP67 pdf
HD 2106.2 Mesura de conductivitat i temperatura. Funció datalogger. Grau de protecció IP67 pdf
HD 2156.2 Mesura de pH, ORP, conductivitat, temperatura i mV. Funció datalogger. Grau de protecció IP67 pdf
HD 2109.2 Mesura la concentració d'oxigen dissolt, la saturació i la temperatura. Funció datalogger. Grau de protecció IP67 pdf
DO 9709 Mesura la concentració d'oxigen dissolt, la saturació i la temperatura. Funció datalogger. Grau de protecció IP64
CONSTANTS FÍSIQUES DE L'AIRE D0 2003 Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de fil calent, de molinet i de tub de Pitot. Calcula el cabal, i mesura la temperatura, la humitat relativa i pressió diferencial i baromètrica de l'aire. Funció datalogger. Admet sondes PT100 amb mòdul SICRAM. Grau de protecció IP64 pdf
HD 2103.2 Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de fil calent i de molinet. Calcula el cabal, i mesura la temperatura de l'aire. Funció datalogger. Admet sondes PT100 amb mòdul SICRAM.Grado de protecció IP67 pdf
HD 2114P.2 Micromanómetre-Termómetro.Mide la velocitat de l'aire amb sondes de tub de Pitot. Calcula el cabal, i mesura la temperatura i la pressió diferencial (fons escala 20 mbar). Admet sondes termoparell amb connector mini DIN. Funció datalogger. Grau de protecció IP67
HD 2134P.2 Micromanómetre-Termómetro.Mide la velocitat de l'aire amb sondes de tub de Pitot. Calcula el cabal, i mesura la temperatura i la pressió diferencial (fons escala 200 mbar). Admet sondes termoparell amb connector mini DIN. Funció datalogger. Grau de protecció IP67
LUXÒMETRES Y RADIÒMETRES HD 2102.2 Foto-radiòmetre, termòmetre digital per a mesures fotomètriques, radiomètriques, PAR i temperatura. Utilitza sondes amb mòdul SICRAM de reconeixement automàtic. Grau de protecció IP67 Funció datalogger pdf
DO 9721 Foto-radiòmetre, data logger termòmetre digital per a mesures fotomètriques, radiomètriques, PAR i temperatura. Dos canals. Instrument multi-funció portàtil datalogger 3 entrades per a mesura de: temperatura, humitat, Pressió, Velocitat de l'aire, Foto-Radiomètriques Reconeix automàticament les sondes SICRAM
DO 9847K Instrument multi-funció portàtil datalogger 3 entrades per a mesura de: temperatura, humitat, Pressió, Velocitat de l'aire, Foto-Radiomètriques Reconeix automàticament les sondes SICRAM pdf
HD32.7 8 Entrades Pt100 pdf
HD32.8.8 8 Entrades Termoparell (K - J - T - N - R - S- B - E)
HD32.8.16 16 Entrades Termoparell (K - J - T - N - R - S- B - E)