Emissors Ceràmics

ELSTEIN - WERK especialitzada en la fabricació d'emissors ceràmics de rajos infrarojos ha desenvolupat des de l'inici de les seves activitats, fa mes de 50 anys, tot un seguit d'elements calefactores, amb una tecnologia pròpia, que li ha permès, conjuntament amb un continuat desenvolupament de la investigació en aquest camp, el poder ampliar la utilització de la tècnica d'escalfament per llamps infrarojos a noves aplicacions en l'àmbit industrial.


FSR -  LCR  -  HFS -  FSF -  HTS -  SHTS -  HSR -  HLS -  HLF -  IRS -  ISN  -  FSL -  SBM -  KSS/60 -  RSA -  RFS
SSH -  IRS/K -  IOT -  IPT -  IPO -  FIS -  SFH -  MSH/20  -  Emissors per a terraris  -  Vaporitzador de azufre

Model FSR


FSR Model FSR

EMISSORS CERÀMICS DE ONA MITJA ELSTEIN MODEL FSR (TIPUS TEULA)

Aquesta sèrie, la més coneguda de la gamma, és la més utilitzada tant en tractaments de procés continu, com en tractaments estàtics (termo-conformació). La distància de treball pot variar, en els tractaments en continu, en funció de la velocitat del material; en els tractaments estàtics, la distància de treball òptima perquè la temperatura sigui uniforme és de 200 mm.

CARACTERÍSTIQUES
Models i potencies a 230 V FSR 245 x 60 mm 150 250 400 650 1000 W
FSR/2 122 x 60 mm   125 200 325 500 W
FSR/4 60 x 60 mm   60 100 200 250 W
Potencia màxima per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats en conjunts EBF 6 10 16 26 40 kW
Potencia màxima por m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 9 15 24 39 60 kW
Temperatura de l'emissor 250 400 500 620 730 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 750 750 750 750 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (63 % de la temperatura final) 6,0 4,8 3,8 3 2,4 min
Temps de refredament fins a 200 ºC 6 7 9 11 12 min
Temperatura del material 100 150 200 250 300 ºC

FSR fsr

EMISSORES CERÀMICS DE ONA MITJA ELSTEIN AMB TERMOPARELL
MODEL T-FSR (TIPUS TEULA)

Aquests emissors tenen les mateixes prestacions que els emissors sense termoparell.
El termoparell és del tipus K (NiCr-NiAl)

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V T-FSR 245 x 60 mm 250 400 650 1000 W
T-FSR/2 122 x 60 mm 125 200 325 500 W
T-FSR/4 60 x 60 mm 60 100 200 250 W
Potencia màxima por m² de superfície de radiació, amb emissors muntats en conjunts EBF 10 16 26 40 kW
Potencia màxima por m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 15 24 39 60 kW
Temperatura de l'emissor 400 500 620 730 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 550 600 700 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (63 % de la temperatura final) 4,8 3,8 3 2,4 min
Temps de refredament fins a 200 ºC 7 9 11 12 min
Temperatura del material 150 200 250 300 ºC

Model LCR


ELSTEIN MODELO LCR pdf Model LCR

EMISORS DE ONA MITJA ELSTEIN MODELs LCR y T-LCR
(TIPUS TEULA FORMAT GRAN)

Aquesta sèrie és una evolució de la més coneguda de la gamma, i és adequada per a la construcció de panells calefactores de grans dimensions.. La distància de treball pot variar, en els tractaments en continu, en funció de la velocitat del material; en els tractaments estàtics, la distància de treball òptima perquè la temperatura sigui uniforme és de 200 mm.

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V LCR 245 x 95 mm 400 600 900 1200 1500 W
Potencia máxima per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 16 24 35 48 60 kW
Temperatura de l'emissor 400 490 580 660 710 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 750 750 750 750 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (63 % de la temperatura final) 6,0 4,8 3,8 3 2,4 min
Temps de refredament fins a 200 ºC. 6 7 9 11 12 min

Model HFS


Modelo HFSModel HFS

EMISSORS CERAMICS DE ONA MITJA ELSTEIN MODEL HFS Y AMB TERMOPAR MODEL T-HFS

Aquesta sèrie està formada per emissors plans el que permet treballar a distàncies més curtes sobre el producte.
Per altra banda la seva especial construcció, per a evitar problemes de dilatació especialment en el model de 122 x 122 mm., redueïx les perdudes per la cara posterior.

 
CARACTERISTIQUES
Models i Potencies a 230 V HFS 122 x 122 mm 250 400 600 W
HFS/1 245 x 60 mm 250 400 600 W
HFS/2 122 x 60 mm 125 200 300 W
HFS/4 60 x 60 mm 60 100 150 W
Potencia màxima per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 16 25,4 38,2 kW
Temperatura de l'emissor 420 510 630 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 700 700 700 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (63% de la temperatura final) 4,2 3,7 3.3 min

Model FSF


ELSTEIN MODELO FSF pdf Model FSF

EMISSORS CERAMICS DE ONA MITJA ELSTEIN
MODEL FSF (PLANS D'ESPESOR REDUÏT
I MODELO T-FSF AMB TERMOPARELL INCORPORAT

Aquesta sèrie està formada per emissors plans la principal característica dels quals és el seu reduït espessor, el que permet reduir en un 45% l'espessor en els panells de muntatge.

 
CARACTERISTIQUES
Models i Potencies a 230 V FSF 122 x 122 mm 250 400 600 800 1000 W
FSF/1 245 x 60 mm 250 400 600 800 1000 W
FSF/2 122 x 60 mm 125 200 300 400 500 W
FSF/4 60 x 60 mm 60 100 150 200 250 W
Potencia màxima per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 16 25.6 38,4 51,2 64 kW
Temperatura de l'emissor 400 500 590 670 720 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 750 750 750 750 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (63 % de la temperatura final) 3,2 2,8 2,2 2 1,8 min
Temps de refredament fins a 200 ºC. 5,5 7,5 9,5 10 12 min

Model HTS


ELSTEIN MODELO HTS pdf Model HTS

EMISsORS ceramics DE ONA MitjA ELSTEIN
MODEL HTS (plans D'alt rendiment)
i model t-hts amb termoparell

Aquesta sèrie està formada per emissors plans la principal característica dels quals és l'existència d'un aïllant interior que permet les següents prestacions: · Funcionament en continu a 800ºC . · Reducció d'un 50% en els temps d'escalfament i de refredament (Menor inèrcia tèrmica) · Estalvi d'energia de fins a un 20%
En el model T-HTS el termoparell es del tipuis K (NiCr

 
CARACTERISTIQUES
Models i Potencies a 230 V HTS 122 x 122 mm 250 400 600 800 1000 W
HTS/1 245 x 60 mm 250 400 600 800 1000 W
HTS/2 122 x 60 mm 125 200 300 400 500 W
HTS/4 60 x 60 mm 60 100 150 200 250 W
Potencia màxima per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 16 25.6 38,4 51,2 64 kW
Temperatura de l'emissor 450 570 700 810 900 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 700 750 800 850 900 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (63 % de la temperatura final) 3,2 2,8 2,2 2 1,8 min
Temps de refredament fins a 200 ºC 5,5 7,5 9,5 10 12 min

Model SHTS


Model SHTS Modelo SHTS

EMISSORS CERAMICS DE ONA MITJA ELSTEIN D'ALTA TEMPERATURA MODELS  SHTS Y T-SHTS AMB TERMOPARELL

La ceràmica vitrificada especial, de color negre en que està fabricat el model SHTS fa que la seva emissió s'acosti molt a la del cos ideal. (la radiació eficaç és superior al 75%). L'aïllament intern, de que disposa l'element, i el reflector daurat de la seva cara posterior aconsegueixen que el 98 % de l'energia radiant generada ho sigui en la direcció frontal de la superfície emissora. Aquests emissors poden treballar en qualsevol posició, i poden subministrar-se amb termoparell tipus K (Ni-Cr, Ni-AL incorporat. En el model SHTS100 el sistema es completa amb una base metàl·lica MTO que permet el seu acoblament per a la construcció de panells.

 
CARACTERISTIQUES
Emissors SHTS 100 96 x 96 mm. 800 W
SHTS 122 x 122 mm. 1200 W
SHTS/1 245 x 60 mm. 1200 W
SHTS/2 122 x 60 mm. 600 W
SHTS/4 60 x 60 mm. 300 W
Potencia màxima per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 80 kW
Temperatura de l'emissor 880 ºC
Temperatura màximaa la superfície de l'emissor 900 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a regím (63 % de la temperatura final) 1,2 min
Temps de refredament fins a 200 ºC 3,25 min
Suport MTO per el model SHTS 100 de 96x96mm. mto

Model HSR


Model HSRModel HSR

EMISSORS CERAMICS DE ONA MITJA ELSTEIN DE BAJA INERCIA MODELS  HSR y t-hsr AMB termoparELL

Aquesta sèrie té com pricipal caracteristica la seva baixa inèrcia tèrmica.Això es deu a la seva construcció especial. Un filament calefactor,suportat per una fibra ceràmica, que a més de servir de suport aïllant, projecta la calor perpendicularment a la superfície d'emissió. La distància mínima de treball recomanada és de 50 mm. Aquests emissors admeten el mateix tipus d'instal·lació en panells que els de les sèries FSR i HTS

CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V HSR 125 x 125 mm. 250 400 600 800 1000 W
HSR/1 250 x 62,5 mm. 250 400 600 800 1000 W
HSR/2 125 x 62,5 mm. 125 200 300 400 500 W
Potencia per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 16 26 38 51 64 kW
Temperatura de l'emissor 450 570 700 810 860 ºC
Temperatura màxima de l'emissor 900 900 900 900 900 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a regím. 60 55 45 40 35 seg.
Temps de refredament fins a 200 ºC 35 30 25 20 15 seg.

Model HLS


Modelo HLSModel HLS

EMISSORS D'ONA MITJA MODEL HLS

D'ALTA TEMPERATURA

Aquest nou model, a causa de el seu especial disseny amplia considerablement el ja de per si variat camp d'utilització dels emissors ceràmics de llamps infrarojos en les seves aplicacions industrials. L'emissor incorpora a l'element ceràmic una pantalla parabòlica reflectora daurada, també ceràmica, que li permet les següents prestacions:

  • Poden treballar permanentment fins a 1100 ºC de temperatura d'emissió
  • Escalfament de 20 ºC a 1000 ºC en aproximadament 1 minut
  • Rendiment de radiació superior al 80 %.
  • Dendidad calorífica fins a 90 KW/cm²

Com suports per als 2 models, i per a facilitar la construcció de panells es fabriquen 2 perfils metàl·lics de muntatge:
MPO de 248 x 33 mm per a l'emissor HLS
MPO/2 de 122 x 33 mm per a l'emissor HLS/2.Máxima densidad calorífica instalable

 
Emissors HLS 250 x 32 mm. 750 W a 230 V
HLS/2 125 x 33 mm 375 W a 115 V
Máxima densidad calorífica instalable 90 kW
Temperatura de l'emissor 1000 ºC
Temperatura máxima a la superfície de l'emissor 1100 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (des de 20 ºC fins a 1000 ºC) ‹ 1 min
Temps de refredament fins a 200 ºC. 4,5 min
Temperatura del material,en funció de la seva situació respecte a l'emissor 700 ºC
mpo Reflectors MPO 248 x 33 mm. Modelo MPO pdf
MPO/2 122 x 33 mm.

Model HLF


Modelo HLFModel HLF

EMISSORS CERAMICS  D'ONA MITJA  ELSTEIN  MODEL HLF

Aquesta sèrie està formada per emissors plans el que permet treballar a distàncies més curtes sobre el producte. Per altra banda la seva especial construcció, per a evitar problemes de dilatació especialment en el model de 122 x 122 mm., reduïx les perdudes per la cara posterior.
La major longitud del coll de la subjecció, permet la inclusió d'un aïllament tèrmic per a evitar perdudes

CARACTERISTIQUES
Models yipotencies a 230 V HLF 122 x 122 mm 250 400 650 W
T- HLT
(Models amb termoparell)
122 x 122 mm 250 400 650 W
Potencia màxima per m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 16 25,4 41,6 kW
Temperatura de l'emissor 420 520 630 ºC
Temperatura máxima a la superfície de l'emissor 700 700 700 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm


Model IRS


Model IRS 

EMISSORS CERAMICS  CILINDRICS D'ONA MITJA MODEL IRS

Emissors cilíndrics d'ona mitja. La seva gran robustesa i la seva elevada resistència als canvis de temperatura units al seu reduït consum i llarga durada, fan que la seva utilització sigui de gran rendibilitat en un gran nombre d'aplicacions industrials. Estan especialment indicats per a aplicacions sobre superfícies estretes.
Models T-IRS amb termoparell tipus K incorporat

Els models IRS i IRS/2 poden muntar-se en els perfils suport MPO

CARACTERISTIQUES
Models a 230 V IRS Ø16 x 245 mm. 95 g - - - - 400 600 W
IRS/2 Ø16 x 122 mm.
50 g
- - 200 300 - - W
IRS/330 Ø16 x 330 mm. 120 g 250 400 - - - - W
Temperatura de l'emissor 400 530 550 650 550 650 ºC
Temperatura máxima a la superfície de l'emissor 750 750 750 750 750 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règim (63 % de la temperatura final) 2,4 1,7 2,4 1,7 2,4 1,7 min.
Temps de refredament fins a 200 ºC. 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 min.
Posició de treball Indiferent
Reflectors mpo MPO 248 x 33 mm. SERIE O16 TERMOSTATOS MECANICOS
MPO/2 122 x 33 mm.

Model ISN

isn
Modelo ISN

EMISSORS CERAMICAS D'ONA MITJA  ELSTEIN MODEL ISN

Emissors cilíndrics d'ona mitja. La seva gran robustesa i la seva elevada resistència als canvis de temperatura units al seu reduït consum i llarga durada, fan que la seva utilització sigui de gran rendibilitat en un gran nombre d'aplicacions industrials. Estan especialment indicats per a aplicacions sobre superfícies estretes.
Degut del seu sistema de fixació, l'estàndard de ELSTEIN, poden muntar-se en els reflectorres REO
Model T-ISN amb termo`parell tipus K incorporat

 
CARACTERISTIQUES
Models a 230 V ISN Ø16 x 245 mm. 400 600 W
ISN/2 Ø16 x122 mm. 200 300 W
Temperatura de l'emissor 550 650 ºC
Temperatura màximaa la superfície de l'emissor 750 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a règime (63 % de la temperatura final) 2,4 1,7 min.
Temps de refredament fins a 200 ºC 5,5 6,5 min.
Posició de treball Indiferent
reo250 Reflectors REO 250 REO
reo125 REO 125

Model FSL


Modelo FSLfsl

EMISSORS CERAMICS D'ONA MITJA  ELSTEIN  MODEL FSL

Emissor rectangular pla, allargat, molt adequat per a la construcció de panells.
Model T-FSL amb termoparell tipus K incorporat

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V FSL 326 x 37 mm. 600 W
FSL/2 163 x 37 mm. 300 W
Model amb termoparell T-FSL 326 x 37 mm. 600 W
Model amb termoparell T-FSL/2 163 x 37 mm. 300 W
Temperatura de l'emissor 670 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 700 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a regim. (63 % de la temperatura final) 3 min
Temps de refredament fins a 200 ºC 8,5 min

Model SBM


Modelo SBMSBM

EMISSORS CERAMICS D'ONDA MITJA ELSTEIN MODEL SBM Y
T-SBM AMB TERMOPARELL TCK

Emissors cilíndrics d'ona mitja.Els cables de connexió per un sol costat.
El model SBM s'ha dissenyat per a l'escalfament en saunas. La seva temperatura de funcionament, entre els 400 ºC i els 600 ºC proporcionen radiació beneficiosa per al cos humà.
La seva gran robustesa i la seva elevada resistència als canvis de temperatura units al seu reduït consum i llarga durada, fan que la seva utilització sigui, també, de gran rendibilitat en un gran nombre d'aplicacions industrials.

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V SBM/300 20 x 30 x 300 mm. 200 300 - - W
SBM/450 20 x 30 x 450 mm. - - 300 400 W
Temperatura de l'emissor 490 590 440 510 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 600 600 600 600 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Temps de posada a regim. (63 % de la temperatura final) 2,5 2,3 2,5 2,4 min.
Temps de refradement fins a  200 ºC 5,0 6,0 5,0 5,5 min.
Pes 115 115 160 160 g
Posició de treball Indiferent

Model KSS/60


Modelo KSS/60KSS/60

EMISSORS CERAMICS D'ONA MITJA  ELSTEIN MODEL KSS/60
MODEL DE FABRICACIÓ ESPECIAL

Els models KSS/60 són emissors  infrarojos, de forma esfèrica, emeten en l'espectre de l'ona mitja Estan especialment indicats per a l'escalfament en 3 dimensions.

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V KSS/60 Ø 60 x 60 mm 250 W
Model con termoparell T- KSS/60 Ø 60 x 60 mm 250 W
Densitat calorífica màxima 38,0 KW/m2
Temperatura de l'emissor 670 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm

Model RSA


Modelo RSARSA

EMISSORS CERAMICS D'ONA MITJA  ELSTEIN MODEL RSA
MODEL DE FABRICACIÓ ESPECIAL

Els models RSA són emissors , de forma anular, emeten en l'espectre de l'ona mitja Estan especialment indicats per a aplicacions de laboratori.

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V RSA Dimensions
Diàmetre interior 55 mm
Diàmetre exterior 95 mm
Potencia segons necessitats
Es fabriquen sempre sota especificacion (Consultar quantitats)

 

 

Model RFS


Modelo RFSRFS

EMISSORS  CERAMICS D'ONA MITJA  ELSTEIN MODELS RFS Y T-RFS, CIRCULARS,  DE FABRICACIÓN ESPECIAL

Aquesta sèrie és de característiques similars a la FSR però de forma circular
Facilita l'escalfament de peces circulars.

CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V RFS /100 Ø 100 mm 150 250 400 - - W
RFS /125 Ø 125 mm - - - 250 500 W
Potencia màxima por m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directament sobre un suport reflector. 9 15 24 39 60 kW
Temperatura de l'emissor 250 400 500 620 730 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 750 750 750 750 750 ºC
Pes 145 175 g
Longitud d'ona 2 - 10 µm

Model SSH


Modelo SSHModelo SSH

EMISSORS CERAMICS D'ONA MITJA  ELSTEIN MODEL SSH
PER APLICACIONS ANTICONDENSACIÓ

Emissors cilíndrics d'ona mitja. La seva gran robustesa i la seva elevada resistència als canvis de temperatura units al seu reduït consum i llarga durada, fan que la seva utilització sigui de gran rendibilitat
Incorpora un suport per a fixar en carril DIN

CARACTERISTIQUES
Models a 230 V SSH Ø85 mm. 60 100 W
Temperatura del 'emissor 200 280 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 700 700 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Pes 75 g


Model IRS/K


Modelo IRS/KModel IRS/K

EMISSORS CERAMICS  D'ONA MITJA  ELSTEIN MODEL  IRS/K

Emissors cilíndrics d'ona mitja. La seva gran robustesa i la seva elevada resistència als canvis de temperatura units al seu reduït consum i llarga durada, fan que la seva utilització sigui de gran rendibilitat en un gran nombre d'aplicacions industrials.
Model T-IRS/K amb termoprell tipus K incorporat
Estan especialment indicats per a aplicacions sobre superfícies estretes.
Permet un escalfament per radiació en un àmbit de 360 º

CARACTERISTIQUES
Models a 230 V IRS/K Ø16 x 125 mm.
fins a
IRS/K Ø16 x 300 mm
125 a 300 W
300 a 750 W
Densitat de radiació 30 a 75 kW/m2
Temperatura de l'emissor 400 a 700 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 750 ºC
Longitud d'ona 2 - 10 µm
Posició de treball Indiferent


Model IOT


Modelo IOTIOT

EMISSOR CERAMIC D'ONA MITJA ELSTEIN MODEL IOT
(LAMPADA CERAMICA INFRARROJA culot E27)

Els models IOT/75 i IOT/90 són emissors  infrarojos, emeten en l'espectre de l'ona mitja, la conexió es amb culot Edison 27. Les zones circulars de l'àrea escalfada són d'una gran uniformitat de temperatura.
Degut a  l'elevada temperatura a que pot arribar la conexió, és indispensable que el portalámpades que s'utilitzi sigui d'un material resistent al calor, de porcellana o ceràmic.
El baix consum i la seva gran robustesa fan que aquests models siguin altament rendibles per a una àmplia gamma d'aplicacions.

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V IOT/75 IOT/90 -
60 100 150 250 W
Temperatura de l'emissor 290 380 420 490 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 350 420 450 530 ºC
Temperatura mitjana del culot 90 120 110 140 ºC
Longitud d'ona d'emisió a la tensió nóminal 2 - 10 µm
Temps de posada a regim.  (fins al 90 % de temperatura final) 10 8 min.
Pes 100 130 gr
Dimensions Ø 75 x 95 Ø 90x 135 mm
Posició de treball Indiferent -

Model IPT

Modelo IPTModel IPT

EMISSOR D'ONA MITJA  ELSTEIN MODEL IPT
(LAMPADA CERAMICA INFRARROJA PLANA CULOT  E 27)

Model de fabricació especial, consultar quantitats mínimes.

 
Models i potencies a 230 v IPT/75 85 g 60 100 - - - - W
IPT/100 150 g - - 150 250 - - W
IPT/125 210 g - - - - 300 500 W
Reflector d'Alumini RIO 125 65 g - - - - - - -
Densitat calorífica màxima 8,6 14,4 13,2 22,0 18,1 30,3 KW/m2
Temperatura de l'emissor 290 380 370 460 430 510 º C
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 530 530 530 530 530 530 º C
Longitud d'ona 2 - 10 µm

Model IPO

Modelo IPOModel IPO

EMISSOR D'ONA MITJA ELSTEIN MODEL IPO
(LAMPADA CERAMICA INFRARROJA ESFÉRICA CULOT E 27)

Model de fabricació especial, consultar quantitats mínimes.

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V IPO 150 W
Densitat calorífica màxima 38,4 kW/m2
Temperatura de l'emissor 510 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 550 ºC
Longitud d'ona d'emisió a la tensió nóminal 2 - 10 µm
Temps de posada a regim 5,8 min
Pes 75 gr
Dimensions Ø 760 x 120 mm
Posició de treball Indiferent  

Model FIS

Modelo FISModel FIS

EMISSOR D'ONA MITJA ELSTEIN MODEL FIS
(FOCUS CERÁMIC INFRARROIG CULOT E 27)

Model de fabricació especial, consultar quantitats mínimes.

 
CARACTERISTIQUES
Models i potencies a 230 V FIS 250 W
Densitat calorífica màxima 12,3 kW/m2
Temperatura de l'emissor 750 ºC
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 750 ºC
Longitud d'ona d'emisió a la tensió nóminal 2 - 10 µm
Temps de posada a régim 2 min
Pes 90 gr
Dimensions Ø 130 x 145 mm
Posición de treball Indiferent  

Model SFH

MODELO SFH.pdfSFH

EMISSOR CERAMICS MODEL SFH
EXTRA PLANS D'ALTA TEMPERATURA

Aquest model es caracteritza pel seu reduït espessor.
Això fa que sigui molt adequat per a aplicacions en les quals sedisponga de poc espai per a situar els emissors.
Com tota la gamma de ELSTEIN pot muntar-se en qualsevol posició, la densitat de potència instal·lada pot arribar als 64 KW/m2.

Models i Potencies a 230 V SFH 122 x 122 mm 160 g 250 400 600 800 1000 W
SFH/1 245 x 60 mm. 160 g 250 400 600 800 1000 W
SFH/2 122 x 60 mm. 85 g 125 200 300 400 500 W
SFH/4 60 x 60 mm. 45 g 60 100 150 200 250 W
Potencia màxima por m² de superfície de radiació, amb emissors muntats directamente sobre un suport reflector. 16 25,6 38,4 51,2 64 kW
Temperatura de l'emissor 440 540 630 720 800 º C
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 900 900 900 900 900 º C
Longitud d'ona 2 – 10 µm

Model MSH/20

MODELO SFHMODEL MSH/20

MSH/20 MINICALEFACTOR CERÁMIC
D'ALTA TEMPERATURA(ALIMENTACIÓ A 12V)

Aquest model, és un calefactor de reduïdes dimensions (20x11mm) que pot treballar a altes temperatures d'emissió (850 ºC) i amb densitats de càrrega de fins a 100 KW/m2.
Pot utilitzar-se en operacions d'escalfament, o d'assecat, en áreas reduides o zones puntuals en superfícies de majors dimensions, com per exemple en la fabricació de cartes electròniques o circuits impresos.

MODEL A 12V MSH /20 Peso 3 g 55 W
Densitat calorífica màxima 100 KW/m2
Temperatura de l'emissor 860 º C
Temperatura màxima a la superfície de l'emissor 900 º C
Longitud d'ona 2 - 10 µm

Emissors per a terraris

 

CALEFACTORS CERÀMICS PER A TERRARIS I  ANIMALS DOMÉSTICS.

MODELS AMB PANTALLA
MODELS EBF 25

MODELO IPT pdf

ebf25h Pantalla tipus Potencia W a 230V Model
EBO 25

Dimensions 245x100x80mm

Prenent com base la pantalla ebo 25 amb el seu reflector, pot incorporar tota la gama HTS/1 des de 250w fins a 1000w 230v

Admet també emissors tubulars de la sèrie ISN
 250 EBF25-250H
 400 EBF 25-400H
 600  EBF 25-600H
 800  EBF 25-800H
 1000 EBF 25-1000
250 EBF 25-250ISN
400 EBF 25-400ISN
600 EBF 25-600ISN
MODELS EBF12  

ebf12

Pantalla tipus Potencia W a 230V Model

MODELO IPT pdf

EBO 12

Dimensions 130x100x80mm

Prenent com base la pantalla EBO 12 amb el seu reflector, pot incorporar tota la gamma HTS/2 des de 125W fins a 500W 230V.
També poden equipar-se amb emissors de les sèrie HTS/4 de 60W a 250W

Admet també emissors tubulares de la sèrie ISN/2 de 125W fins a 300W a 230V HTS/2 125 EBF 12-125H2

125 EBF 12-125H2
200 EBF 12-200H2
300 EBF 12-300H2
400 EBF 12-400H2
500 EBF 12-500H2
60 EBF 12-60H4
100 EBF 12-100H4
150 EBF 12-150H4
200 EBF 12-200H4
250 EBF 12-150H4
125 EBF 12-12ISN2
200 EBF 12-200ISN2
300 EBF 12-300ISN2
MODELS CILINDRICS, AMB PERFIL REFLECTOR

irsmpo

Perfil tipus Potencia W a 230V Model

MODELO IPT pdf

MPO
Dimensions 248x33mm
400 IRS 400/MPO
600 IRS 600/MPO
MPO/2
Dimensions 123x33mm
200  IRS/2 200/MPO2
300 RS/2 400/MPO2
MODELS AMB CULOT E27
  Emissor tipus Potencia W a 230V Model  

iot10

IOT/75
Diámetre 75x100mm
60 IOT/75/60

MODELO IPT pdf

100 IOT/75/100
IOT/90
Diámetre 90x140mm
150 IOT/90/150
250  IOT/90/250

ipt10

IPT/75
Diámetre 75x100mm
60  IPT/75/65

MODELO IPT pdf

100  IPT/75/100
IPT/100
Diámetre 100x108mm
150  IPT/100/150
250 IPT/100/250
IPT/125
Diámetre 125x115mm
300 IPT/125/300
500 IPT/125/500

SSV Vaporitzador de azufre

pdf SSV VAPORITZADOR DE SOFRE ssv

 

Vaporitzador de sofre, amb culot E27. Per aplicació a hinvernacles

 

Pot substituir a les lámpades cerámiques existents.

 

Potencia 75W a 230V


FSR -  LCR  -  HFS -  FSF -  HTS -  SHTS -  HSR -  HLS -  HLF -  IRS -  ISN  -  FSL -  SBM -  KSS/60 -  RSA -  RFS
SSH -  IRS/K -  IOT -  IPT -  IPO -  FIS -  SFH -  MSH/20  -  Emissors per a terraris  -  Vaporitzador de azufre