Sonómetres

DELTA OHM

 

INSTRUMENTS   Informació completa en el document PDF
DELTA OHM HD 8701     
Sonòmetre digital escala tipus A rang 30-130 dB. Resolució 0,1 dB
Classe 2 d'acord amb IEC 651
Es subministra en un estoig amb la sonda HD 8701S
pdf
hd2010 HD 2010 El HD2010 és un sonòmetre integrador portàtil de precisió, amb funcions de datalogger, capaç d'efectuar anàlisi espectrals i estadístiques. L'instrument s'ha projectat conjugant flexibilitat i facilitat d'ús.
DELTA OHM HD 9020   
Sonòmetre digital amb sortida serial RS232 C.
Memòria 512 Kbit Classe 1 d'acord amb IEC 551, 804, 1260
Es subministra en un estoig amb la sonda HD 9010S, calibrador HD 9.101, pantalla protectora per micròfon, cable d'extensió CPA / 3 i cable parala sortida serial CP RS232C
SONDES I ACCESSORIS PER SONÒMETRES
Informació completa en el document PDF
micro. Diversos micròfons i accessoris per a facilitar la presa de mesures pdf