Convertidors de Senyal

DELTA OHM

  MODEL CARACTERÍSTIQUES
Delta OHM hd588 HD 588 Convertidor de senyal configurable. Entrades i Sortides configurables mitjançant ponts pdf
Delta OHM hd978 HD 978 TR3 Convertidor de senyal programable. Entrada -10 a 60 mV. sortida 4...20mA

pdf

HD 978 TR4 Convertidor de senyal programable. Entrada -10 a 60 mV. Sortida 0 ... 10V
Delta OHM hd778tcal HD 778 TCAL Simulador de senyals. Generador de tensió amb rang -60 / +60 mV.