Anemòmetres portàtils

DELTA OHM

 

INSTRUMENTS     Informació completa en el document PDF
DELTA OHM HD 2303.0 Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de fil calent i de molinet.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura de l'aire. Admet sondes PT100 amb mòdul SICRAM.
Grau de protecció IP67
pdf
DELTA OHM HD 2103.1 Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de fil calent i de molinet.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura de l'aire. Admet sondes PT100 amb mòdul SICRAM.
Grau de protecció IP67
HD 2103.2 Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de fil calent i de molinet.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura de l'aire. Funció datalogger.
Admet sondes PT100 amb mòdul SICRAM.
Grau de protecció IP67
DELTA OHM HD 2114P.0 Micro-manómetre-Termòmetre. Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de tub de Pitot.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura i la pressió diferencial (fons escala 20 mbar).
Admet sondes termoparell amb connector mini DIN.
Grau de protecció IP67
HD 2114P.2 Micro-manómetre-Termòmetre. Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de tub de Pitot.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura i la pressió diferencial (fons escala 20 mbar).
Admet sondes termoparell amb connector mini DIN.
Funció datalogger.
Grau de protecció IP67
DELTA OHM HD 2134P.0 Micro-manómetre Termòmetre. Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de tub de Pitot.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura i la pressió diferencial (fons escala 200 mbar).
Admet sondes termoparell amb connector mini DIN.
Grau de protecció IP67
HD 2134P.2 Micro-manómetre Termòmetre. Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de tub de Pitot.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura i la pressió diferencial (fons escala 200 mbar).
Admet sondes termoparell amb connector mini DIN. Funció datalogger.
Grau de protecció IP67
DELTA OHM D0 2003 Mesura la velocitat de l'aire amb sondes de fil calent, de molinet i de tub de Pitot.
Calcula el cabal, i mesura la temperatura, la humitat relativa i pressió diferencial i baromètrica de l'aire.
Funció datalogger. Admet sondes PT100 amb mòdul SICRAM.
Grau de protecció IP64
pdf
SONDES         Informació completa en el document PDF
SONDES DE VELOCITAT DE L'AIRE AMB SENSOR DE FIL CALENT Sondes amb mòdul SICRAM de reconeixement automàtic, per a tots els models pdf
SONDES DE VELOCITA DE L'AIRE AMB SENSOR DE MOLINET Sondes amb mòdul SICRAM de reconeixement automàtic, per a tots els models pdf
SONDES DE VELOCITAT DE L'AIRE AMB SENSOR DE TUB DE PITOT Tubs de Pitot en acer inoxidable per a la mesura de la velocitat de l'aire i la temperatura (en els models amb termoparell K).
Poden connectar-se als mòduls SICRAM de la sèrie AP473S (vegeu accessoris)
pdf
SONDES DE TEMPERATURA PT1OO Sondes Pt 100 amb mòdul SICRAM de reconeixement automàtic.
Per als instruments HD 2303.0, HD 2103.1, HD 2103.2 i DO 2.003
pdf
SONDES DE TEMPERATURA TCK Sondes termoparell K amb connector Mini.
Per als instruments HD 2114P.0, HD 2114P.2, HD 2134P.0 i HD 2134P.2
pdf
SONDES D'HUMITAT-TEMPERATURA Per el DO 2003 pdf
SONDES DE PRESSIÓ Per el DO 2003 pdf
ACCESSORIS         Accessoris de muntatge i solucions patró
HD 2110CSNM Cable de connexió per RS232C. (MiniDIN 8pols/sub D femella) pdf
HD 2101USB Cable de connexió USB 2.0 ( connector tipus a MiniDIN 8 pols)
AF 2060 Alimentador estabilitzi de tensió 230V / 9Vcc 300mA
S'print BT Impressora tèrmica de 24 columnes
9CPRS232 Cable de connexió per l'instrument DO 2003
DeltaLog9 Software per a la descàrrega i gestió de dades en el PC, de les dades recollides pels instruments portàtils (sistema Windows de W98 a WXP) pdf
DeltaLog3 Software per l'instrument  DO 2003
AP 473S Mòdul SICRAM interfase entre l'instrument DO 2003 i els tubs de Pitot pdf
PP 471 Mòdul SICRAM interfase entre l'instrument DO 2003 i les sondes de les series PP 472 i PP473 cable de 2 metres pdf