Panells calefactors

elstlogoELSTEIN - WERK especialitzada en la fabricació d'emissors ceràmics de rajos infrarojos ha desenvolupat des de l'inici de les seves activitats, fa mes de 50 anys, tot un seguit d'elements calefactores, amb una tecnologia pròpia, que li ha permès, conjuntament amb un continuat desenvolupament de la investigació en aquest camp, el poder ampliar la utilització de la tècnica d'escalfament per llamps infrarojos a noves aplicacions en l'àmbit industrial

 

Model EBF 25

EBF

PANELLS CALEFACTORS AMB EMISSORS CERÀMICS
D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBF 25 Y EBF-2 25

Els models EBF 25 incorporen 1 reflector REO 250 amb el seu corresponent emissor segons la potència requerida.
Els models EBF-2 25 incorporen 2 reflectores REO 125 amb els seus corresponents emissors segons la potència requerida.

pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBF 25
PANELES EBF pdf EBF-2 25
EMISSORS MODEL FSR y FSR/2 250 W 250 W
400 W 400 W
650 W 650 W
1000 W 1000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 250 W 250 W
400 W 400 W
600 W 600 W
800 W 800 W
1000 W 1000 W

Model EBF 50

EBF

PANELLS CALEFACTORS AMB EMISSORS CERÀMICS
D'ONA MITJA  ELSTEIN CONJUNTS EBF 50 EBF-1 50 I EBF-2 50

Els models EBF 50 incorporen 2 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 50 incorporen 1 reflector REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 50 incorporen 4 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.

pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBF 50 PANELES EBF pdf EBF-1 50 PANELES EBF pdf EBF-2 50
EMISSORES MODEL FSR y FSR/2 500 W 500 W 500 W
800 W 800 W 800 W
1300 W 1300 W 1300 W
2000 W 2000 W 2000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 500 W 500 W 500 W
800 W 800 W 800 W
1200 W 1200 W 1200 W
1600 W 1600 W 1600 W
2000 W 2000 W 2000 W

Model EBF 75

EBF

PANELLS CALEFACTORS AMB  EMISSORS CERAMICS
D'ONA MITJA  ELSTEIN CONJUNTS EBF 75 EBF-1 75 I EBF-2 75

Els models EBF 75 incorporen 3 reflectors REUO250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 75 incorporen 2 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 75 incorporen 6 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.

pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODELO PANELES EBF pdf EBF 75 PANELES EBF pdf EBF-1 75 PANELES EBF pdf EBF-2 75
EMISSORS MODEL FSR y FSR/2 750 W 750 W 750 W
1200 W 1200 W 1200 W
1950 W 1950 W 1950 W
3000 W 3000 W 3000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 750 W 750 W 750 W
1200 W 1200 W 1200 W
1800 W 1800 W 1800 W
2400 W 2400 W 2400 W
3000 W 3000 W 3000 W

Model EBF 100

EBF

PANELLS CALEFACTORS AMB EMISSORS CERAMICS
D'ONA MITJA  ELSTEIN CONJUNTS EBF 100 EBF-1 100 I EBF-2 100

Els models EBF 100 incorporen 4 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 75 incorporen 3 reflectors REO 250 i 2 reflectors REUO125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 75 incorporen 8 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.

pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBF 100 PANELES EBF pdf EBF-1 100 PANELES EBF pdf EBF-2 100
EMISSORS MODEL FSR y FSR/2 1000 W 1000 W 1000 W
1600 W 1600 W 1600 W
2600 W 2600 W 2600 W
4000 W 4000 W 4000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 1000 W 1000 W 1000 W
1600 W 1600 W 1600 W
2400 W 2400 W 2400 W
3200 W 3200 W 3200 W
4000 W 4000 W 4000 W

Model EBF 125

EBF

PANELLS CALEFACTORS AMB EMISSORS CERAMICS D'ONA MITJA  ELSTEIN CONJUNTS EBF 125 EBF-1 125 Y EBF-2 125

Els models EBF 125 incorporen 5 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 125 incorporen 4 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 125 incorporen 10 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.

pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBF 125 PANELES EBF pdf EBF-1 125 PANELES EBF pdf EBF-2 125
EMISSORS MODEL FSR y FSR/2 1250 W 1250 W 1250 W
2000 W 2000 W 2000 W
3250 W 3250 W 3250 W
5000 W 5000 W 5000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 1250 W 1250 W
1250 W
2000 W 2000 W 2000 W
3000 W 3000 W 3000 W
4000 W 4000 W 4000 W
5000 W 5000 W 5000 W

 

Model EBI 25

EBF

PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 25 Y EBI-2 25

Els models EBI 25 incorporen 1 reflector REO 250 amb el seu corresponent emissor segons la potència requerida.
Els models EBI-2 25 incorporen 2 reflectores REO 125 amb els seus corresponents emissors segons la potència requerida.


pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBI 25
PANELES EBF pdf EBI-2 25
EMISSORS MODEL FSR, y FSR/2 250 W 250 W
400 W 400 W
650 W 650 W
1000 W 1000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 250 W 250 W
400 W 400 W
600 W 600 W
800 W 800 W
1000 W 1000 W

Model EBI 50

EBF

PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE 
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 50 EBI-1 50 I EBI-2 50

Els models EBI 50 incorporen 2 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBI-1 50 incorporen 1 reflector REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBI-2 50 incorporen 4 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.

pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBI 50 PANELES EBF pdf EBI-1 50 PANELES EBF pdf EBI-2 50
EMISSORES MODEL FSR y FSR/2 500 W 500 W 500 W
800 W 800 W 800 W
1300 W 1300 W 1300 W
2000 W 2000 W 2000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 500 W 500 W 500 W
800 W 800 W 800 W
1200 W 1200 W 1200 W
1600 W 1600 W 1600 W
2000 W 2000 W 2000 W

Model EBI 75

EBF

PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE 
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 75 EBI-1 75 I EBI-2 75

Els models EBI 75 incorporen 3 reflectors REUO250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBI-1 75 incorporen 2 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBI-2 75 incorporen 6 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.


pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODELO PANELES EBF pdf EBI 75 PANELES EBF pdf EBI-1 75 PANELES EBF pdf EBI-2 75
EMISSORS MODEL FSR y FSR/2 750 W 750 W 750 W
1200 W 1200 W 1200 W
1950 W 1950 W 1950 W
3000 W 3000 W 3000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 750 W 750 W 750 W
1200 W 1200 W 1200 W
1800 W 1800 W 1800 W
2400 W 2400 W 2400 W
3000 W 3000 W 3000 W

Model EBI 100

EBF

PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE 
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 100 EBI-1 100 I EBI-2 100

Els models EBI 100 incorporen 4 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBI-1 75 incorporen 3 reflectors REO 250 i 2 reflectors REUO125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBI-2 75 incorporen 8 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.


pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBI 100 PANELES EBF pdf EBI-1 100 PANELES EBF pdf EBI-2 100
EMISSORS MODEL FSR y FSR/2 1000 W 1000 W 1000 W
1600 W 1600 W 1600 W
2600 W 2600 W 2600 W
4000 W 4000 W 4000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 1000 W 1000 W 1000 W
1600 W 1600 W 1600 W
2400 W 2400 W 2400 W
3200 W 3200 W 3200 W
4000 W 4000 W 4000 W

Model EBI 125

EBF

PANELLS CALEFACTORS D'ACER INOXIDABLE 
AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN CONJUNTS EBI 125 EBI-1 125 Y EBI-2 125 

Els models EBF 125 incorporen 5 reflectors REO 250 amb els seus corresponents emissors segons potència.
Els models EBF-1 125 incorporen 4 reflectors REO 250 i 2 reflectors REO 125 equipats tots ells amb els seus respectius emissors segons potència.
Els models EBF-2 125 incorporen 10 reflectors REO 125 amb els seus corresponents emissors segons potència.

pdf

MODELS ESTÀNDARD
MODEL PANELES EBF pdf EBI 125 PANELES EBF pdf EBI-1 125 PANELES EBF pdf EBI-2 125
EMISSORS MODEL FSR y FSR/2 1250 W 1250 W 1250 W
2000 W 2000 W 2000 W
3250 W 3250 W 3250 W
5000 W 5000 W 5000 W
EMISSORS MODEL HTS/1, HTS/2, HSR/1 y HSR/2 1250 W 1250 W
1250 W
2000 W 2000 W 2000 W
3000 W 3000 W 3000 W
4000 W 4000 W 4000 W
5000 W 5000 W 5000 W

 

Model BSI

PANELES BSH

PANELES BSI pdf

PANELLS BSI AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONDA MITJA  ELSTEIN

Els panells BSI s'han desenvolupat per a optimitzar l'ús dels emissors plans d'alta potència HTS i emissors d'alta velocitat HSR. L'estructura es construïx amb elements estandarditzats d'acer inoxidable. Les diferents dimensions s'indiquen en el quadre adjunt. Per a cadascuna de les opcions existeixen tres potències diferents segons el model d'emissor triat. També és possible alternar emissors de potències diferents. Els panells se subministren totalment muntats i amb els emissors connectats a regletes unipolars, però sense cablejat, d'aquesta forma es facilita la possible distribució dels emissors en zones de connexió i regulació independents. A aquest efecte el panell pot equipar-se amb els emissors amb termoparell incorporat que siguin necessaris.

MODELS BASICS
x 250
mm.
375
mm.
500
mm.
625
mm.
750
mm.
875
mm.
1000
mm.
1125
mm.
1250
mm.
1375
mm.
1500
mm.
- Potencia
de l'emissor
ceràmic
125mm. 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 kW 1000w
250mm. 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 kW 1000w
375mm. 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50 8,25 9,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 kW 1000w
500mm. 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00 44,00 48,00 kW 1000w
625mm. 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50 13,75 15,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 kW 1000w
750mm. 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 16,50 18,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00 60,00 66,00 72,00 kW 1000w
875mm. 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,25 14,00 15,75 17,50 19,25 21,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 49,00 56,00 63,00 70,00 77,00 84,00 kW 1000w
1000mm. 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 kW 250w
a a a a a a a a a a a - a
16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 56,00 64,00 72,00 80,00 88,00 96,00 kW 1000w
Per altres mides consultar

Model BSH

PANELES BSH pdfPANELES

PANELLS BSH AMB EMISSORS CERÀMICS D'ONA MITJA ELSTEIN

Els panells BSH s'han desenvolupat per a optimitzar l'ús dels emissors plans d'alta potència HTS i emissors d'alta velocitat HSR. L'estructura es construïx amb elements estandarditzats d'alumini extorsionat. Les diferents dimensions s'indiquen en el quadre adjunt. Per a cadascuna de les opcions existeixen tres potències diferents segons el model d'emissor triat. També és possible alternar emissors de potències diferents. Els panells se subministren totalment muntats i amb els emissors connectats a regletes unipolars, però sense cablejat, d'aquesta forma es facilita la possible distribució dels emissors en zones de connexió i regulació independents. A aquest efecte el panell pot equipar-se amb els emissors amb termopar incorporat que siguin necessaris.

MODELS BÀSICS (SELECCIÓ POR POTENCIA DE L'EMISSOR)
x 250
mm.
375
mm.
500
mm.
625
mm.
750
mm.
875
mm.
1000
mm.
1125
mm.
1250
mm.
1375
mm.
1500
mm.
- Potencia
de l'emissor
cerámic
125 mm. 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 KW 250 W
0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 KW 400 W
1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20 KW 600 W
250 mm. 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 KW 250 W
1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 8,80 9,60 KW 400 W
2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40 KW 600 W
375 mm. 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50 8,25 9,00 KW 250 W
2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40 KW 400 W
3,60 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40 16,20 18,00 19,80 21,60 KW 600 W
500 mm. 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 KW 250 W
3,20 4,80 6,40 8,00 9,60 11,20 12,80 14,40 16,00 17,60 19,20 KW 400 W
4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 KW 600 W
625 mm. 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50 13,75 15,00 KW 250 W
4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,000 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 KW 400 W
6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 KW 600 W
750 mm. 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 16,50 18,00 KW 250 W
4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 28.80 KW 400 W
7,20 10,80 14,40 18,00 21,60 25,20 28,80 32,40 36,00 39,60 43.20 KW 600 W
875 mm. 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,25 14,00 15,75 17,50 19,25 21.00 KW 250 W
5,60 8,40 11,20 14,00 16,80 19,60 22,40 25,20 28,00 30,80 33,60 KW 400 W
8,40 12,60 16,80 21,00 25,20 29,40 33,60 37,80 42,00 46,20 50,40 KW 600 W
1000 mm. 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 KW 250 W
6,40 9,60 12,80 16,00 19,20 22,40 25,60 28,80 32,00 35,20 38,40 KW 400 W
9,60 14,40 19,20 24,00 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00 52,80 57,60 KW 600 W
Per altres mides consultar

 

PANELLS  CALEFACTORS

El nostre departament tècnic dissenya i construeix forns i panells calefactores segons les necessitats del client en dimensions i potències. Es tracta de solucions a aplicacions particulars.

PANELES CALEFACTORESPANELES CALEFACTORESPANELES CALEFACTORESPANELES CALEFACTORESPANELES CALEFACTORESPANELES CALEFACTORES