Anàlisi de l'Aigua

 

 

INSTRUMENTS INDUSTRIALS

Elèctrodes de pH

do9765tdo9785t

ELÈCTRODES COMBINATS DE PH DELTA OHM

 

MODEL CARACTERÍSTIQUES  
ELÈCTRODES DE pH Elèctrodes combinats pH i temperatura  pdf
ACCESSORIS Sondes Pt100 pdf
Cables de connexió
Solucions tampó per calibrat d'elèctrodes

 Transmissors de pH

INDICACIÓ I CONTROL DE PH DELTA OHM

MODEL CARACTERÍSTIQUES PRESTACIONS  
DO 9403T-R1 Muntatge en paret 80 x 120 x 56 mm. I P64
Display LCD, indica pH, mV, o temperatura
Transmissor de pH i mV a 4/20mA
Entrada de temperatura sonda Pt100
Paràmetres configurables
Alimentació activa:
24 V ca (estàndard) o 230 V
Alimentació passiva
10-35 V cc
1 sortida 4 / 20 mA
2 sortides relé commutat 3 A / 230 V
incoph.pdf
DO 9765T Muntatge en paret 122 x 120 x 57 mm.
IP64 Doble display LCD, indica pH o mV i temperatura
DO9785T Muntatge després quadre 96 x 96 x 126 mm.
IP54 Doble display LCD (indica pH o mV i temperatura)
ELÈCTRODES DE pH Elèctrodes combinats pH i temperatura
ACCESSORIS Sondes Pt100
Cables de connexió
Solucions tampó per calibratge d'elèctrodes

Elèctrodes conductivitat

ELÈCTRODES COMBINATS DE CONDUCTIVITAT DELTA OHM

MODEL CARACTERÍSTIQUES  
ELÈCTRODES DE CONDUCTIVITAT
Elèctrodes combinats conductivitat i temperatura  pdf
ACCESSORIS Sondes Pt100 pdf
Cables de connexió
Solucions tampó per calibratge d'elèctrodes

Transmissors de conductivitat

INDICACIÓ I CONTROL DE CONDUCTIVITAT DELTA OHM

MODEL CARACTERÍSTIQUES PRESTACIONS  
DO 9766 T Muntatge en paret 120 x 122 x 56 mm.
Doble display LCD (indica conductivitat i temperatura)
Transmissor de conductivitat a 4 / 20 m
Entrada de temperatura sonda Pt100.
Paràmetres configurables
Alimentació activa
24 V ca (estàndard) o 230 V
Alimentació passiva
10-35 V cc
1 sortida 4 / 20 mA
2 sortides relé commutat 3 A / 230 V
incocon.pdf
DO 9786 T Muntatge després quadre 96 x 96 x 126 mm. Doble display LCD (indica conductivitat i temperatura)
ELÈCTRODES DE CONDUCTIVITAT Elèctrodes combinats conductivitat y temperatura
ACCESSORIS Sondes Pt100
Cables de connexió
Solucions tampó per calibratge d'elèctrodes

INSTRUMENTS DE SOBRETAULA

INSTRUMENTS PORTÀTILS